فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه خود پنداره راجرز

پرسشنامه خود پنداره راجرز

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۲ کیلو بایت
تعداد صفحات۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسش‌نامه خود پنداره راجرز

مشخصات « پرسشنامه مقیاس خودپنداره راجرز +نمره گذاری و روایی و پایایی »
روایی و پایایی: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد سوال: ۵۰ سوالی

نوع فایل:ورد

برای سنجش خودپنداره از پرسش‌نامۀ خود پندارۀ راجـرز) ۱۹۵۱، به نقل از رقیبی و میناخانی، (۱۳۹۰که دو فرم الف و ب دارد استفاده شد. فرم الف شامل ۴۱ جفت صفت است که در اختیار پاسخگو قرار داده می‌شود و از وی خواسته می‌شود با توجه به مقیاس هفت درجه ای (۱ تا ۷) بالای پرسش‌نامه، عددی را برحسب دوری یا نزدیکی هر صفت با صفاتی که در خود سراغ دارد، علامت بزند. در مرحلۀ بعد فرم ب در اختیار فرد پاسخگو قرار می‌گیرد و از وی سؤال می‌شود که دوست دارید چگونه شخصی باشید و یا فرد ایده‌آل شما کیست؟ پس از این سؤال، از فرد پاسخگو خواسته می‌شود تا دوباره در یک مقیاس هفت درجه ای (انتخاب ۱ تا ۷ برای هر دو صفت) عدد مورد نظر خود را انتخاب کند. در این مرحله، عدد انتخابی فرم الف را در ردیف x و عدد انتخابی در فرم ب را در ردیف Y ثبت می کنیم. سپس تفاضل این دو را به توان ۴ رسانده و مجذور مجموع تفاوت ها را محاسبه می کنیم. اگر مجذور به دست آمده بین ۰تا ۷ باشد، نشان‌دهندۀ خود پنداره طبیعی (مثبت، اگر بین۷/۰۱ تا ۱۰ باشد، نشان‌دهنده خود پنداره ضعیف (منفی) و اگر ۰۱/۱۰ باشد، نشان‌دهنده خود پنداره روان رنجور است. روایی و پایایی این پرسش‌نامه به دفعات در ایران بررسی شده است (نوربخش و حسن پور، ۱۳۸۳؛ صنم نژاد، ۱۳۸۶). نوربخش و حسن پور (۱۳۸۳) روایی همگرای پرسش‌نامۀ خود پندارۀ راجرز را بر مبنای همبستگی با پرسش‌نامۀ خود پندارۀ بک گرارش نموده و رقیبی و میناخانی (۱۳۹۰) آلفای کرونباخ فرم الف و ب را به ترتیب ۶۹/۰ و ۶۰/۰ گزارش کرده‌اند.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.