فایلار
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه خودکار آمدی بندورا

پرسشنامه خودکار آمدی بندورا

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه خودکار آمدی بندورا

پرسشنامه ای که بندورا برای سنجش خود کار آمدی پنداری ساخته است شامل ۵۵ گویه است که خود کار آمد پنداری را در شش زمینه می سنجد که عبارتند از

۱- خود کارآمدی پنداری از نظر موفقیت تحصیلی

۲- خودکارآمدی پنداری در زمینه خود نظم دهی به یادگیری

۳- خودکارآمدی پنداری در زمینه فعالیتهای فوق برنامه

۴- خود کارآمدی پنداری در زمینه بر آوردن انتظارات دیگران

۵- خودکارآمدی پنداری در زمینه خود نظم دهی انگیزشی

۶- خود کارآمدی پنداری در زمینه استحکام خود

برای بدست آوردن نمرات در هر زمینه ، نمرات مربوط به گویه های آن زمینه را باهم جمع
می شوند . پس از محاسبه نمرات فرد در هر زمینه با جمع کردن نمرات شش زمینه بدست آمده نمرات خود کار آمدی کلی فرد بدست می آید .

برای بدست آوردن نمره خود کار آمد پنداری در هر حیطه به شرح ذیل عمل می شود :

نمره خود کار آمدی در زمینه موفقیت تحصیل از جمع نمرات گویه های زیر بدست می آید :

۴۹-۴۴-۴۰-۳۹-۲۳-۲۱-۱۲-۱۱-۱

نمره خود کار آمدی در زمینه یاد گیری از طریق نظم دهی از جمع نمرات گویه های زیر بدست
می آید :

۵۱-۴۶-۴۲-۳۳-۳۱-۲۹-۲۵-۱۹-۱۴-۴-۳

نمره خود کار آمدی از نظر فعالیت های فوق برنامه از جمع نمرات گویه های زیر بدست می آید:

۵۳-۴۸-۴۳-۳۴-۲۶-۱۶-۸-۶

نمره خود کار آمدی از نظر برآوردن انتظارات دیگران از جمع نمرات گویه های زیر به دست
می آید:

۳۵-۲۷-۱۷-۷

نمره خود کارآمدی از نظر استحکام خود از جمع نمرات گویه های زیر به دست می آید :

۳۸-۳۰۲۰-۱۰

نمره خود کار آمدی در زمینه خود نظم دهی از جمع نمرات گویه های زیر به دست می آید:

۵۵-۴۷-۳۷-۲۸-۱۸-۹

اعتبار و روایی آزمون خود کارآمد ی بندورا

ضریب آلفای کرنباخ پرسشنامه خود کار آمد پنداری بندورا توسط مرتضوی (۱۳۸۳) از مجموع داده های ایرانی (۸۹۵ (N=محاسبه شده ۹۲/۰ می باشد و نیز در تحقیقی که توسط (خاکسار، ۱۳۸۴ ،به نقل از صمدی ،۱۳۸۶) گزارش شده است ۹۲/۰ می باشد.

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.