فایلار
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه خودتوصیف گری بدنی

پرسشنامه خودتوصیف گری بدنی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه خودتوصیف گری بدنی

پرسشنامه خود توصیف‌گری بدنی توسط مارش (۱۹۹۶) برای اندازه‌گیری خودپنداره بدنی ایجاد شد که بوسیله ۹ زیر مقیاس اختصاصی و ۲ زیرمقیاس کلی، خودپنداره بدنی را اندازه‌گیری می‌کند.

فرم کوتاه و جدید این پرسشنامه شامل ۴۷ عبارت بوده و دارای پایایی خوب و قابلیت تکرارپذیری مطلوبی است. خود توصیف‌گری بدنی شامل ۹ عامل اختصاصی برای خودپنداره بدنی است (فعالیت، ظاهر، چربی بدن، تناسب، مقاومت، انعطاف‌پذیری، سلامتی، ورزش و قدرت) و دو زیر مقیاس کلی شامل خودپنداره بدنی کلی و خود توصیف‌گری عزت نفس که شامل توانایی بدنی، ظاهربدنی، حرمت خود است در بردارد و مفاهیم تناسب بدنی شناخته می‌شوند. هر زیرمقیاس شامل ۶ یا ۸ عبارت است و هرعبارت به صورتی ارائه می‌شود که آزمودنی به صورت مقیاس ۶درجه ای درست تا غلط پاسخ می‌دهد. بنابراین حداقل نمره ۴۷و حداکثر ۲۸۲ می‌باشد. مارش در سال ۱۹۹۶ اعتبار و پایایی پرسشنامه خود توصیفی بدنی را با دو نمونه ۳۱۵ و ۳۹۵ نفری از دانش‌آموزان دبیرستانی استرالیا بررسی کرد و مشاهده نمود که این آزمون از اعتبار لازم برای تشخیص عوامل خودپنداره برخوردار است و با روش آلفای کرونباخ پایایی ۸۰/۰ را برآورد کرد. در ایران این پرسشنامه توسط بهرام و شفیع‌زاده در سال ۱۳۸۳ در نمونه ۳۵۱ نفری دانش‌آموزان دبیرستانی مورد ارزیابی قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه از طریق روش باز آزمایی ۷۸/۰ محاسبه شد و در این پژوهش میزان ضریب آلفای کرونباخ ۹۲/۰ به دست آمد.

پایایی با روش آلفای کرونباخ برابر با ۸۸/۰ این پرسشنامه توسط عبدالملکی و همکاران در سال ۱۳۹۰مجدداً بررسی شد و پایایی کل پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ ۸۷/۰ بدست آمد، همچنین دامنه پایایی هریک از خرده مقیاس‌های آن نیز بین ۵۰/۰ تا ۸۸/۰ متغیر بود.


اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.