فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه حافظه ی چند عاملی

پرسشنامه حافظه ی چند عاملی

دسته بندیپرسشنامه
فرمت فایلdocx
حجم فایل۲۲ کیلو بایت
تعداد صفحات۱۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه حافظه ی چند عاملی

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

پرسشنامه چند عاملی حافظه توسط تریر و ریچ(۲۰۰۲) ۱ برای اندازهگیری فراحافظه استفاده شد. این پرسشنامه برای اولین بار در ایران توسط اباذریان طهرانی و زارع ترجمه و اعتباریابی شده است. این پرسشنامه سه بعد حافظهی خودگزارشده۲ را اندازهگیری میکند. این ۳ بعد شامل: خرسندی۳ از حافظه (خرسندی)، ادراک توانایی۴ حافظه روزمره (توانایی حافظه) و استفاده از راهبردها۵ و

کمکهای حافظه روزمره (راهبرد حافظه) است. سؤالات ۱ تا ۱۸ مربوط به عامل رضایت و سؤالات ۱۹ تا ۳۸ مربوط به توانایی و ۳۹ تا ۵۷ مربوط به راهبرد میباشد. مقیاس توانایی= (همیشه۰= و هرگز(۴= راهبرد= (همیشه۴= و هرگز(۰= در عامل رضایت= سؤالات ۲، ۴، ۵، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۸ مانند توانایی (همیشه۰= و هرگز(۴= و بقیه مانند راهبرد (همیشه۴= و هرگز(۰= نمرهگذاری میشود.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.