فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی 1
این پرسشنامه بهزیستی روانشناختی افراد را مورد ارزیابی قرار می دهد. لطفا پس از خواندن دقیق هر یک از گویه ها پاسخی را که به نظر شما به واقعیت نزدیکتر است، انتخاب و در ستون مقابل آن علامت بزنید. این پرسشنامه ابعاد زیر را مورد سنجش قرار می دهد: 1- پذيرش خود: سوالات 2-8-10 2- روابط مثبت با دیگران: سوالات 3، 11، 13 3- خودمختاري: سوالات 9-12-18 4- تسلط بر محيط: سوالات 1-4-6 5- زندگي هدفمند: سوالات 5-14-16 6- رشد شخصي: سوالات 7-15-17 فرمت پرسشنامه ورد می باشد. منبع پرسشنامه در درون متن ذکر شده است. تعداد صفحات: 1 صفحه …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.