فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر روی رابطه رضایت و وفاداری مشتریان محصولات سریع المصرف فروشگاههای زنجیره ای

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر روی رابطه رضایت و وفاداری مشتریان محصولات سریع المصرف فروشگاههای زنجیره ای

دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdocx
حجم فایل۴۵ کیلو بایت
تعداد صفحات۱۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر روی رابطه رضایت و وفاداری مشتریان محصولات سریع المصرف فروشگاههای زنجیره ای

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

-۸ سنجش پایایی پرسشنامه

اعتبار یا پایایی آزمون به دقت اندازه گیری و ثبات آن مربوط می شود و منظور، رسیدن به نتایج یکسان درآزمونهای مکرر است. در تحقیقات علمی، ادعای نتایج پایا و معتبر بسیار ضروری است. هر سنجشی شامل درجه ای ازخطاست که خطای سنجش نامیده می شود. و اجتناب کامل از خطا ممکن نیست امّا هدف ما این است که خطای سنجش را تا حد امکان کاهش دهیم. مهمترین معیار درستی سنجش،اعتبار آن است. یعنی سنجش واقعاً همان چیزی باشد که قصد سنجیدن آن را داریم. و سنجش باید از ثبات برخوردار باشد که این ثبات را پایایی می نامیم معروفترین و عمومی ترین معیار سنجش پایایی پرسشنامه آلفای کرو نباخ است که بصورت زیر است:

که در آن K تعداد سوالات ، واریانس سوال i ام و واریانس کل سوالات می باشد.

هر چه این معیار به یک نزدیکتر باشد نشان دهنده پایایی بالا است.


۶۶)اعتبار یا پایای پرسشنامه به دقت اندازه گیری و ثبات و پایایی آن مربوط است معنای دیگر همسانی درونی سوالات پرسشنامه مورد نظر می باشد(شریفی و پاشاو۱۳۸۱

۶۷) Chrombakh’s coefficient Alpha

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.