فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه باور به دنیای عادلانه

پرسشنامه باور به دنیای عادلانه

دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۳ کیلو بایت
تعداد صفحات۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه باور به دنیای عادلانه

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه باور به دنیای عادلانه توسط ساتون و داگلاس (۲۰۰۵)، دالبرت (۱۹۹۹) و دالبرت و همکاران (۲۰۰۱) براساس باورهای عمومی (عادلانه بودن دنیا) و باورهای شخصی (عادلانه بودن وقایعی که در زندگی خود فرد اتفاق میافتند) طراحی شده است. این پرسشنامه ابتدا توسط گلپرور و عریضی (۱۳۸۶) به زبان فارسی ترجمه و سپس نسخه ترجمه شده فارسی به انگلیسی برگردانده شد. پس از آن، قابل فهم و رسا بودن متن، توسط اساتید روانشناسی مورد بررسی قرار گرفت و پرسشنامه به تعدادی از دانشجویان داده شد تا اشکالات موجود احتمالی مشخص گردد و به این ترتیب نسخه فارسی پرسشنامه باور به دنیای عادلانه ۲۷ گویهای تهیه و بر روی ۱۵۰۰ نفر از ساکنین بالای ۱۷ سال شهر اصفهان اجرا شده است.

نمرهگذاری

این پرسشنامه که از نوع مداد- کاغذی و خودگزارشدهی است، مشتمل بر ۲۷ گویه و ۴ خردهمقیاس »باورهای دنیای عادلانه برای خود«، »باورهای دنیای عادلانه برای دیگران«، »باورهای دنیای عادلانه عمومی«، »باورهای دنیای ناعادلانه« میباشد. گویههای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ خرد مقیاس »باورهای دنیای عادلانه برای خود«، گویههای ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ خرده مقیاس »باورهای دنیای عادلانه برای دیگران«، گویههای ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳ خردهمقیاس »باورهای دنیای عادلانه عمومی« و گویههای ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷ خردهمقیاس »باورهای دنیای ناعادلانه« را اندازهگیری میکنند.
نمرهگذاری گویهها روی مقیاس لیکرت پنج درجهای »کاملاً موافق«5=، »موافق«4=، »نظری ندارم«3=، »مخالف«2= و »کاملاً مخالف«1= انجام میشود. بنابراین، حداقل و حداکثر نمرهاس=ی که به دست میآید به ترتیب برابر با ۲۷ و ۱۳۵ خواهد بود.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.