فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه انگیزش شرکت در فعالیتهای ورزشی PMQ

پرسشنامه انگیزش شرکت در فعالیتهای ورزشی PMQ

دسته بندیپرسشنامه
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۳ کیلو بایت
تعداد صفحات۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه انگیزش شرکت در فعالیتهای ورزشی-PMQ

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

معرفی آزمون

پرسشنامه انگیزش شرکت در فعالیتهای ورزشی که توسط گیل، گروس و هادلستون (۱۹۸۳) ساخته شد و متشکل از ۳۰ گویه و هشت خردهمقیاس است. هدف این پرسشنامه شناخت عوامل انگیزشی افراد برای شرکت در محیطهای آموزشی ورزشی است.

مفاهیم و خردهمقیاسها

-۱ موفقیت (پیشرفت): رشد و ترقی و رسیدن به مراحل بالاتر و به دنبال آن کسب مقام. یه عنوان مثال، میخواهم مهارتهایی را افزایش دهم.

-۲ گروهگرایی: برقرار کردن ارتباط با دیگران و داشتن روابط گروهی که به بهبود سلامت جسمانی و روانی کمک میکند. به عنوان مثال، روحیه گروهی را دوست دارم.

-۳ آمادگی: توانایی انجام کارهای مختلف برای حفظ سلامتی، حفظ توانایی تا سنین بالا و لذت بردن از جنبههای مختلف زندگی. به عنوان مثال میخواهم تناسب اندام داشته باشم.

-۴ تخلیه انرژی: به عنوان مثال، میخواهم انرژی مصرف کنم.
۵ عوامل موقعیتی: به عنوان مثال، به خاطر والدین و دوستان نزدیکم فعالیت میکنم. -۶ بهبود مهارت: به عنوان مثال، میخواهم مهارتهای جدیدی یاد بگیرم.

-۷ دوستیابی: به عنوان مثال، دوست دارم با دوستان جدیدی آشنا شوم. -۸ تفریح و سرگرمی: به عنوان مثال، جنبوجوش را دوست دارم.

امتیازدهی

پاسخ به گویهها براساس طیف پنج گزینهای لیکرت کدگذاری میشود (کاملاً مهم ۵امتیاز تا کاملاً غیرمهم ۱ امتیاز). براساس میانگین حاصل از نمرات خردهمقیاسها، اولویتبندی انگیزشی افراد مشخص میشود. در ادامه سؤالات مربوط به هر خردهمقیاس آمده است:

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.