فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه افسردگی بک -BDL-II 2

پرسشنامه افسردگی بک -BDL-II 2

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل۲۶ کیلو بایت
تعداد صفحات۱۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه افسردگی بک-BDL-II 2

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

افسردگی حالتی از خلق است که با کاهش حرمت خود، احساس بیکفایتی، عدم شایستگی و برداشت نامطلوب از خویشتن همراه است. از بین تستها و پرسشنامههایی که برای سنجش افسردگی تهیه شده است، پرسشنامه افسردگی بک (BDI) از جمله مناسبترین ابزارها برای انعکاس حالات افسردگی است. این پرسشنامه دارای ۲۱ ماده است که علایم جسمانی، رفتاری و شناختی افسردگی را اندازهگیری میکند. هر ماده دارای ۴ گزینه است که بر مبنای ۰ تا ۳ نمرهگذاری میشود و درجات مختلفی از افسردگی را از خفیف تا شدید تعیین میکند. حداکثر نمره در این تست ۶۳ و حداقل آن صفر میباشد.

۲۱ ماده پرسشنامهی افسردگی بک به شرح زیر میباشد: غمگینی، بدبینی، احساس شکست، نارضایتی، احساس گناه، انتظار تنبیه، بیزاری از خود، اتهام به خود، افکار خودکشی، گریستن، بیقراری، کنارهگیری اجتماعی، بیتصمیمی، تصور تغییر بدنی، دشواری در کار، بیخوابی، خستگیپذیری،تغییر در اشتها، کاهش وزن بدن، اشتغالات ذهنی، کاهش علایق جنسی.

مقایسه پرسشنامه افسردگی بک با پرسشنامه همیلتن (۱۹۶۰) حاکی از آن است که پرسشنامه افسردگی بک این امتیاز را دارد که به مهارت یا تعصب آزمایش کننده بستگی ندارد و بیشتر به سنجش ویژگی های روانشناختی افسردگی میپردازد تا ناراحتیهای جسمانی و فیزیولوژیک و همبستگی آنها با یکدیگر ۰/۷۵ است. این پرسشنامه توسط افراد زیادی در طی سالها مورد مطالعه قرار گرفته است و به عنوان بهترین پرسشنامه در تعیین افسردگی شناخته شده است (بک و همکاران -۱۹۸۷ ۱۹۶۱، شواب ۱۹۶۷، متکالف و گلدمن ۱۹۶۵، وهابزاده .(۱۳۷۷

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.