فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه افسردگی بک (فرم کوتاه ۱۳ سوالی) BDI

پرسشنامه افسردگی بک (فرم کوتاه ۱۳ سوالی) BDI

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل۴۲ کیلو بایت
تعداد صفحات۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه افسردگی بک (فرم کوتاه ۱۳ سوالی)BDI

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

مبانی نظری پرسشنامه

رویکردهای متفاوتی در زمینه افسردگی مطرح میباشد که از جمله میتوان به رویکرد یادگیری در زمینه افسردگی تأکید نمود. در این رویکرد، بیشتر نسبت به شیوههای زندگی فعلی فرد توجه نشان داده میشود تا تجارب گذشته وی و چنین تأکید میشود که در افسردگی، باید به دو موضوع تقویت و عوامل شناختی، توجه نمود. رویکرد دیگری که در زمینه افسردگی ارایه گردیده، رویکرد زیستشناختی است.

در این رویکرد عنوان شده است که آمادگی برای دچار شدن به اختلالات عاطفی و بهویژه اختلالات شدیدی همچون افسردگی میتواند ارثی باشد. در حالیکه در راهنمای تشخیصی اختلالات روانی، افسردگی به عنوان نوعی اختلال سلوکی معرفی شده و این اعتقاد مطرح گردیده است که کودکان نیز مانند بزرگسالان افسرده میشوند (وهابزاده، .(۱۳۷۹

معرفی پرسشنامه

برای تعیین و تشخیص افسردگی مانند سایر اختلالات، آزمونها، مقیاسها و پرسشنامههای متعددی وجود دارد. یکی از معروفترین ابزارهای اندازهگیری افسردگی، پرسشنامه افسردگی بک میباشد. این پرسشنامه ابتدا در سال ۱۹۶۱ توسط بک و همکارانش تهیه گردید. فرم تجدیدنظر شده آن در سال ۱۹۷۱ به مرکز شناخت درمانی (CCT) دانشکده پنسیلوانیا معرفی و جایگزین نسخه اصلی پرسشنامه افسردگی گردید. سرانجام این پرسشنامه در سال ۱۹۸۷ منتشر شد (بک، .(۱۹۸۷ نسخه اصلی پرسشنامه افسردگی بک (۱۹۶۱) شامل ۲۱ پرسش است. فرم کوتاه ۱۳ سؤالی پرسشنامه افسردگی بک به گونهای طراحی شده است که نمرهگذاری هر یک از سؤالاتش از ۰ تا ۳ میباشد. بک این پرسشنامه را براساس پنج عامل و مرکب از علایم و نشانههای افسردگی به شرح زیر تنظیم کرده است (گنجی، :(۱۳۸۶

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.