فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه استاندارد شده فرهنگ سازمانی

پرسشنامه استاندارد شده فرهنگ سازمانی

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۰ کیلو بایت
تعداد صفحات۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد شده فرهنگ سازمانی

این پرسشنامه توسط هافستد(۱۹۹۱) و براساس مدل فرهنگ سازمانی هافستد ساخته شده است. آنها فرهنگ سازمانی را به چهار دسته دیوان سالار، ارگانیک، مشارکتی و قبیله ای تقسیم نموده اند. پرسشنامه شامل ۲۵ سؤال است. این پرسشنامه با تو جه به پنج بعد فرهنگ سازمانی سوالات ۹-۱ مولفه مرد گرایی، زن گرایی؛ ۱۴-۱۰ مولفه جمع گرایی، فرد گرایی؛ ۱۹- ۱۵ مولفه ابهام گریزی و سوالات ۲۵-۲۰ مولفه فاصله قدرت از نظر پرو فسور هافستد سا خته شده است این پرسشنامه برای هر آیتم از مقیاس پنج درجه ای لیکرت استفاده می کند خیلی کم تا خیلی زیاد که به ترتیب امتیاز یک تا پنج به آنها تعلق می گیرد. پس از اینکه نمره ی کل پرسشنامه محاسبه شد بین ۲۵ تا ۱۲۵ میانگین نمرات نمونه آماری محاسبه می شود. جویانی (۱۳۸۶) در پژوهش خود پایایی درونی این پرسشنامه را ۸۶/۰ محاسبه کرد. همچنین زمینی و همکاران (۱۳۹۰) در پژوهش خود پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ۸۵/۰ بدست آوردند. در این پژوهش اعتبار و پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ ۷۵/۰ بدست آمد. و برای تعیین روایی نیز از نظرات اساتید صاحبنظر برای بدست آوردن روایی صوری استفاده شد.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.