فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه ارگونومی

پرسشنامه ارگونومی

دسته بندیپرسشنامه
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۹ کیلو بایت
تعداد صفحات۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه ارگونومی دارای ۵ صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش

جهت تعیین شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی از پرسشنامه ای استفاده شد که در سال ۱۹۸۷ توسط ال.راکین روک و همکارانش در انستیتوی بهداشت حرفه ای در کشورهای نوردیک(کشورهای اسکاندیناوی) طراحی و به اجرا گذاشته شده و امروز به پرسشنامه نوردیک معروف گردیده است . روایی و پایایی آن قبلا توسط اساتید دانشگاه علوم بهزیستی بوسیله دکترای فیزیولوژی غلامرضا آذری استادیار دانشگاه و امیرحسین داودیان طلب در پژوهش هایی که مربوط به استاندارد سازی پرسشنامه ارگونومی انجام داده است به اثبات رسیده است.

روی هم رفته دارای ۴۶ سوال یاگویه میباشد و شامل۹ سوال مشخصات فردی(سوال۱ الی۹) و ۹سوال(ازسوال۱۰الی۱۸) درموردمیزان درد وسوزش وناراحتی درقسمتهای مختلف بدن که این امتیاز میزان درد در نواحی بدن که شامل قسمت های چپ و راست بدن می باشدرا مشخص می کند و۸ سوال فردی از(سوال۱۹الی۲۶) درمورداختلالات اسکلتی به صورت بلی وخیروباز پاسخ و۱۲سوال از (سوال۲۷ الی ۳۸) که نیازهای فیزیکی شغلی و ۸ سوال از(سوال۳۹ الی۴۶) که نیازهای روانشناختی شغلی را می سنجد.

پایایی:

جدول ضریب آلفا برای پرسشنامه ارگونومی

پرسشنامه

تعداد سوالات

ضریب آلفای کرونباخ

ارگونومی

۴۶

۷۰۹ /۰

همانطور که مشاهده می شود مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ارگونومی برابر با ۷۰/۰ می باشد و مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فرسودگی شغلی برابر با ۷۹/۰ می باشد ، بنابراین پرسشنامه تحقیق دارای پایایی قابل قبولی می باشند و نیاز به حذف سوالی وجود ندارد.و سه پرسشنامه پژوهش از اعتبار خوبی برخوردار می باشد.

روایی:

در پژوهش های فوق جهت تعیین روایی نظر تعدادی از متخصصان رشته مورد نظر به ویژه استاد راهنما در این باره پرسیده شد و بعد از بررسی ها محتوای پرسشنامه مورد نظر مورد تأیید این متخصصان قرار گرفت.


L LakinrouK

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.