فایلار
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه ابرازگری هیجانی

پرسشنامه ابرازگری هیجانی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه ابرازگری هیجانی

این پرسشنامه دارای سه زیر مقیاس با سه پرسشنامه متفاوت است:

۱) پرسشنامه ابراز گری هیجان: کینگ و امونز(۱۹۹۰) به منظور بررسی اهمیت نقش ابراز هیجان در سلامت این پرسشنامه را طراحی نمودند پرسشنامه ابراز گری هیجان ۳ مولفه و ۱۶ ماده دارد ۷ ماده آن مربوط به مولفه ابراز هیجان مثبت ۵ ماده آن مربوط به مولفه ابراز صمیمیت، و ۴ ماده آن مربوط به مولفه ابراز هیجان منفی است . اعتبار این مقیاس با استفاده از روش همسانی درونی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد و مقدار آن برای کل مقیاس و زیر مقیاس های ابراز هیحان مثبت، ابراز صمیمیت، و ابراز هیجان منفی به ترتیب ۶۸%، ۶۵%،۵۹%، ۶۸% به دست آمده است و بیانگر آن است که مقیاس مذکور دارای همسانی درونی بالا و معناداراست.(رفیعی نیا و همکاران ۱۳۸۵)

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.