فایلار
اطلاعات بیشتر

پرسشنامه‌ی هوش معنوی

پرسشنامه‌ی هوش معنوی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۷۵۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پرسشنامه‌ی هوش معنوی

پرسشنامه هوش معنوی توسط امرام و درایر (۲۰۰۷) طراحی شده است که دارای دو فرم کوتاه با ۴۴ عبارت و فرم بلند با ۸۳ عبارت است.که در این پرسشنامه از فرم ۴۴ سوالی استفاده می گردد. این پرسشنامه در ایران توسط حسینی ترجمه و هنجاریابی شده است و در یک مقیاس ۵ لیکرتی از ۱ (نظری ندارم) تا ۵ (کاملاً درست) نمره‌گذاری می‌شود. که هرچه نمره‌ی کل فرد بیشتر باشد فرد از هوش معنوی بیشتری برخوردار است (مرعشی،۱۳۹۰).

روایی و پایایی پرسشنامه هوش معنوی

مرعشی (۱۳۹۰) پایایی این پرسشنامه را با استفاده از آلفای کرونباخ ۸۵/۰ به ‌دست آورد. همچنین، جهت تعیین روایی پرسشنامه هوش معنوی، نمره آن با نمره پرسشنامه تفکر دینی همبسته شده ۵۶/۰ بدست آمد که مشخص گردید که رابطه معنی داری بین پرسشنامه در سطح ۰۰۶/۰ وجود دارد و پرسشنامه از روایی بالای برخوردار است.


اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.