فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان گاز ایده آل چند اتمی در 22 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان گاز ایده آل چند اتمی در 22 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان گاز ایده آل چند اتمی در 22 اسلاید

گاز آرمانی یا گاز ایدئال یک تقریب از گازهای حقیقی است که برای مقاصد محاسباتی بکار می‌رود. همچنین گاز ایدئال به گازی گفته می‌شود که:

بین ذرات آن نیرویی وجود نداشته باشد و تنها برهم‌کنش بین ذرات، برخورد صلب باشد.
اندازهٔ ذرات نسبت به مسیر آزاد میانگین ناچیز باشد.

گازهای حقیقی را در چگالی‌های پایین با تقریب خوبی می‌توان ایدئال فرض کرد.
گازهای ایدئال در حالت تعادل داخلی از معادلهٔ گاز ایدئال پیروی می‌کنند:

که در آن P فشار…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.