فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نظریه های کژ رفتاری اجتماعی در 22 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نظریه های کژ رفتاری اجتماعی در 22 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نظریه های کژ رفتاری اجتماعی در 22 اسلاید

كژرفتاري پديده اي است كه به طريقي با انتظارات مشترك اعضاي يك جامعه سازگاري ندارد و بيشتر افراد آن را ناپسند و نادرست مي دانند. هر جامعه اي از اعضاي خود انتظار دارد از ارزش ها و هنجارها تبعيت كند. جامعه افرادي را كه هماهنگ و همساز با ارزش ها و هنجار باشند سازگار يا همنوا و كساني را كه بر خلاف آنها رفتار كنند ناسازگار يا ناهمنوا مي خواند. در واقع كساني كه با هنجارهاي جامعه همنوا هستند بهنجار شمرده مي شوند و آنان كه همنوايي ندارند نابهنجار نام…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.