فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان فرآیند حل شدن از دید ترمودینامیکی در 33 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان فرآیند حل شدن از دید ترمودینامیکی در 33 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان فرآیند حل شدن از دید ترمودینامیکی در 33 اسلاید

انحلال پذیری (به انگلیسی: Solubility) مفهومی بنیادی در علم شیمی و مبحث محلول‌هااست که میزان حل شدن یک ماده (جامد، مایع یا گاز) را در یک حلال مشخص (جامد، مایع یا گاز) بیان می‌کند. این کمیت با عواملی چون نوع حلال، دما و فشار رابطه دارد. محلولی که به و جنس ماده بستگى دارد اندازه انحلال پذیری خود در دما و فشار مشخص، ماده‌ای را در خود حل کرده باشد، محلول اشباع گوییم و در صورتی که بیش از این مقدار ماده در محلول حل شود، محلول را فوق اشباع می‌نامیم….

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.