فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان عمل گرایی و تربیت در 34 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان عمل گرایی و تربیت در 34 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان عمل گرایی و تربیت در 34 اسلاید

واژه Pragmatism به‌معنای عمل‌گرایی برگرفته از Pragma به‌معنای کنش یا عمل می‌باشد و پراگماتیسم یا مکتب اصالت عمل که مقابل Intellectualism یا مکتب اندیشه و نظر جای دارد، نگرشی فلسفی است که همواره بر کنش، عمل و آنچه کارایی دارد، تأکید می‌ورزد.
پراگماتیسم در ثلث آخر قرن نوزدهم میلادی، در امریکا تولد یافت و بر علوم مختلفی ازجمله روان‌شناسی و تعلیم و تربیت اثر گذاشت. این مکتب فلسفی با ویژگی‌های زندگی امریکایی، نخستین‌بار توسط چارلز…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.