فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان زندگی کوچ نشینی در ایران در 65 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان زندگی کوچ نشینی در ایران در 65 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان زندگی کوچ نشینی در ایران در 65 اسلاید

به کسانی که به جامعه عشایری تعلق دارند عشایر گفته می‌شود. واژهٔ عشایر، جمع عشیره به معنی قبیله مانند عشیرهالسواری که از عشایر بزرگ عرب ساکن در اقلیم اهواز است. جامعه عشایری شیوه زیستی متفاوت و جدای از شیوه زیست شهری و شیوه زیست روستایی است. این جامعه عبارت است از جامعه انسانی نسبتاً خوداتکا و خودبسنده که ساخت اجتماعی قبیله‌ای دارد و عموماً زندگی خود را از دامداری اداره می‌کنند. با تغییر فصول، عشایر معمولاً برای یافتن مراتع مناسب…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.