فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت ژئودتیک

پاورپوینت ژئودتیک

دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلpptx
حجم فایل۳٫۷۷۱ مگا بایت
تعداد صفحات۸۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پاورپوینت ژئودتیک دارای ۸۵ اسلاید وقابل ویرایش

فهرست مطالب

هندسه بیضوی
عرض ژئودتیک
طول ژئودتیک
انواع عرضها
رابطه بین bوY
رابطه بین مختصات کارتزین و منحنی الخط
رابطه عکس: روش مستقیم
مروری بر سطوح مبنا
مقدمه
بیضوی مرجع
چند رابطه مفید
چند بیضوی معروف مفید
سطوح مختصات ژئودتیک
پارامترهای تعیین وضعیت سطح مبنا
تعیین پارامترهای تبدیل بین بیضوی و سیستم مختصات CT
سیستمهای مختصات توپوسنتریک
سیستم نجومی محلی
سیستم مختصات ژئودتیک محلی
سیستم ژئودتیک محلی
هندسه بیضوی – ادامه
منحنی های واقع بر بیضوی
تبدیل مشاهدات ژئودتیک زمینی به سطح بیضوی مقایسه
تبدیل (تصحیح) امتداد ها یا زوایای افقی
تصحیح به علت ارتفاع نقطه مورد قراولروی
تصحیح تبدیل مقطع قائم به ژئودزیک:
تصحیح زوایای قائم:
فواصل
تبدیل عکس
محاسبات انتقال مختصات
فر مولهای پواسن – خطوط کوتاه
فر مولهای عرض متوسط گوس
فرمولهای طول بلند- فرمول بسل:
ترازیابی مثلثاتی
سیستمهای تصویر
مقدمه سیستمهای تصویر متشابه :
مروری بر متغیرهای مختلط
شرط تشابه بر روی صفحه مختلط:
مختصری از هندسه دیفرانسیل
زاویه بین منحنی های پارامتریک :
کلیات سیستمهای تصویر متشابه
ضریب مقیاس(Scale factor):
هندسه منحنی های تصویر شده :
تقارب نصف النهارات:
سیستم تصویر مرکاتور:
شرایط سیستم تصویر مرکاتور:
بررسی شرایط کوشی – ریمن :
تقارب نصف النهارات :
شکل ظاهری سیستم تصویر مرکاتور :
سیستم تصویر ترانسورس مرکاتور(Transvese Mercator) :
تقارب نصف النهارات برحسب مختصات ژئودتیک:
ضریب مقیاس برحسب مختصات ژئودتیک:
شکل ظاهری سیستم TM:
ضریب مقیاس در سیستم تصویر UTM:
معادلات تصویر UTM:

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.