فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت – پروش ماهیانی گرمابی

پاورپوینت – پروش ماهیانی گرمابی

پاورپوینت - پروش ماهیانی گرمابی 1
این فایل شامل 84 اسلاید زیبا و مطالب زیر می باشد  • امروزه ارزش پروتئین ها بر هیچ کسی پوشیده نیست. • حدود 20 درصد از مجموع پرتئین حیوانی مورد نیاز انسان از ماهی تأمین می شود ماهیان گرم آبی یکی از مهمترین منابع تأمین پروتئین برای جمعیت ها می باشد. • گونه اصلی در ماهيان گرمابي کپور نقره اي است. • دلیل اصلی غالب بودن این ماهی در ترکیب ماهیان گرم آبی پرورشی • گوشت لذیذ و تغذیه ازاولین سطح غذایی و سریع الرشد بودن این ماهی که با هزینه ای کم می توان باعث تولید فراوان این ماهی شد. • این ماهی در دوران ابتدایی زندگی خود از زئوپلانكتون ها استفاده می کند و در بقیه عمر خود از فیتوپلاكتونها و دتریت ها (بقایای آلی پوسیده) تغدیه می کند. …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.