فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت پالایش شمای داده و صورتهای نرمال

پاورپوینت پالایش شمای داده و صورتهای نرمال

دسته بندیپاورپوینت
فرمت فایلppt
حجم فایل۱۴۹ کیلو بایت
تعداد صفحات۳۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : ۳۱ صفحه

پالایش شمای داده و صورت‎‌های نرمال Schema Refinement and Normal Forms مشکلات Redundancy ذخیره تکراری
آنومالی به روز رسانی (Update)
آنومالی درج (Insert)
آنومالی حذف (Delete) آنومالی در عملیات درج به هریک از سه وضع زیر گفته می‌شود: عدم امکان انجام یک عمل (که منطقا باید قابل انجام باشد)
بروز پیامد بد پس از انجام یک عمل
بروز فزونکاری در سیستم در انجام یک عمل صورتهای نرمال (Normal Form) صورت نخست نرمال (۱NF)
صورت دوم نرمال (۲NF)
صورت سوم نرمال (۳NF)
صورت نرمال بایس-کاد (BCNF)
صورت چهارم نرمال (۴NF)
صورت پنجم نرمال (۵NF)
صورت نرمال میدان-کلیدی (DKNF)
صورت نرمال تحدید-اجتماع (RUNF) وابستگی تابعی
Functional Dependency تعریف- فرض کنید که R یک متغیر رابطه‌ای و A و B دو زیرمجموعه دلخواه از عنوان R باشند. می‌گوییم B با A وابستگی تابعی دارد و چنین نمایش می‌دهیم:
اگر و فقط اگر در هر میدان ممکن از متغیر رابطه‌ای R، به هر مقدار A فقط یک مقدار B متناظر باشد.
به ازای یک مقدار خاص از A حتما یک مقدار مشخصی از B خواهیم داشت.
A: دترمینان B: وابسته وابستگی تابعی بدیهی (نامهم)
Trivial FD اگر در R(c1 c2 c3 …) داشته باشیم:
A={c1 c2} و B = {c1}
، در این صورت: یک وابستگی تابعی نامهم است. به بیان دیگر اگر B زیرمجموعه‌ای از A باشد، در این صورت یک وابستگی بدیهی است. قواعد استنتاج آرمسترانگ فرض: A، B، C و D زیرمجموعه‌هایی از صفات رابطه R باشند. قواعد زیر برقرارند: قاعده انعکاس: اگر آنگاه:
قاعده تعدی(تراگذری): اگر و آنگاه
قاعده افزایش: اگر آنگاه
قاعده تجزیه: اگر آنگاه و
قاعده اجتماع: اگر و آنگاه
قاعده ترکیب: اگر و آنگاه
قاعده شبه تعدی: اگر و آنگاه
قاعده یگانگی عمومی: اگر و آنگاه Reflexivity (انعکاس)
Transitivity (تعدی یا تراگذری)
Augmentation (افزایش)
Decomposition (تجزیه)
Union (ترکیب)

مجموعه کاهش‌ناپذیر وابستگی های تابعی مجموعه‌ای از وابستگیهای تابعی R، به نام F را کاهش‌ناپذیر گوییم اگر:
در F وابستگی تابعی افزونه نباشد.
در سمت راست هر FD از F صفت ساده وجود داشته باشد.
هیچ صفتی در سمت چپ FDهای F افزونه نباشد. وابستگی تابعی تام (کامل) اگر X و Y دو زیرمجموعه از مجموعه عنوان رابطه R باشند، می‌گوییم Y با X وابستگی تابعی تام دارد و چنین نشان می‌دهیم:

اگر و فقط اگر Y با X وابستگی داشته باشد. ولی با هیچ زیرمجموعه‌ای از X وابستگی تابعی نداشته باشد. رابطه ۱NF تعریف- رابطه‌ای ۱NF است اگر هر صفت خاصه آن در هر تاپل، تک‌مقداری باشد، به بیان دیگر، صفت چندمقداری نداشته باشد.
در حالت کلی با مدل منطقی رابطه ای همیشه رابطه ها ۱NF هستند. رابطه ۲NF تعریف- رابطه‌ای ۲NF است اگر اولا ۱NF باشد و ثانیا تمام صفات غیرکلید با کلید کاندید وابستگی تابعی تام داشته باشند. به عبارت دیگر هر صفت غیرکلید با کلید کاندید بطور کاهش‌ناپذیر وابسته باشد. A(C.K.) C B رابطه ۲NF تعریف بیان شده برای رابطه دارای کلید ترکیبی آمده در حالتی که رابطه ما کلید ترکیبی نداشته باشد حتما ۲NF است
تبدیل ۱NF به ۲NF رابطه ۳NF تعریف- رابطه‌ای ۳NF است اگر ۲NF باشد و هر صفت غیرکلید با کلید کاندید، وابستگی تابعی بی‌واسطه داشته باشد. B C A(C.K.) صورت نرمال بایس-کاد Boyce-Codd Normal Form رابطه“R‌“ BCNF است اگر برای همه وابستگی‌های تابعی آن که به صورت زیر بیان می‌شود:


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

رایگان اطلاعات بیشتر