فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت و pdf مدیریت دانش در دانشگاه در 15 اسلاید

پاورپوینت و pdf مدیریت دانش در دانشگاه در 15 اسلاید

پاورپوینت و pdf مدیریت دانش در دانشگاه در 15 اسلاید

فهرست
قسمتی از محتوا
مدیریت دانش در دانشگاه
جایگاه قطب‌های علمی
نهادهاي پژوهشي
ویژگی های قطب‌های علمی
تعریف قطب علمي
اعضای هیأت علمی
شوراي قطب‌هاي علمی
اختیارات شوراي قطب‌هاي علمی
صدور مجوز قطب علمی
منابع مالی قطب علمی
قطب‌های علمی در جهان به عنوان يكی از مهمترين عوامل محرك توسعه كشورها در قرن بيست و يكم، شناخته شده است كه همچون موتورهای محرك توسعه ،در تعامل نزديك با نهادهای مولد فكر و انديشه (Think Tanks) بوده و در واقع اين…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.