فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت نظریه یادگیری اجتماعی

پاورپوینت نظریه یادگیری اجتماعی

پاورپوینت نظریه یادگیری اجتماعی 1
پاورپوینت نظریه یادگیری اجتماعی فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 14         یکی از اسلایدها: مدلهای رفتاری که باعث ایجاد رفتار می شوند: – یادگیری رفتار جدید: مدل ها رفتارهای جدید را تدریس می کنند مشاهده ‎ گر می تواند مدل جدید را از رفتار بیاموزد مطالعه ای که بندورا با کودکان انجام داد کودکان اغلب صدای ضربات را به زبان می آوردند مثل تق و توق و کلمه به کلمه گفته های مدل پرخاشگر را تکرار می کردند. – تسهیل رفتار پیش آموخته شده: الگوها رفتار را تسهیل می کنند. وقتی رفتار مدل به رفتاری که فراگیر قبلا آموخته شباهت پیدا کنند عملکر مدل ممکن است موجب صادر شدن همان پاسخ پیش فراگرفته شود. – بازداری یا عدم بازداری از رفتار پیش آموخته شده : ممانعت یا بازدارندگی یعنی محدود کردن یا کم بسامد کردن رفتار عدم ممانعت یا عدم بازدارندگی یعنی رها سازی و در نتیجه فراهم کردن امکان وقوع پاسخ …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.