فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت نحوه استفاده از QFD در تدوین استراتژی های رقابتی تولید و عملیات

پاورپوینت نحوه استفاده از QFD در تدوین استراتژی های رقابتی تولید و عملیات

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلppt
حجم فایل۶۵۹ کیلو بایت
تعداد صفحات۳۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

چکیده محتوای فایل:

نحوه استفاده از QFD در تدوین استراتژی های رقابتی تولید و عملیات

بیان مسئله

سوال مسله

آیا میتوان مدلی برای همسویی استراتژیهای تولید و عملیات و استراتژیهای کسب و کار تدوین کرد ؟

اهمیت موضوع : نیاز به همسویی

هدف : پیدا کردن چگونگی همسویی

استفاده از QFD در برنامه ریزی استراتژیک تولید صنعتی در NPM

تفاوتهای اساسی میان طراحی محصول و برنامه‌ریزی استراتژیک

موضوع

طراحی محصول

برنامه‌ریزی استراتژیک

داده ورودی

خواسته‌های مشتریان

استراتژی سازمان و استراتژی کسب و کار

تعداد مراحل تبدیل

مراحل چهارگانه شفاف و تعریف شده

مراحل چندگانه

ماهیت اطلاعات

ایستا

پویا

داده‌های تبدیل

آسان برای تعریف و کمی کردن

دشوار برای تعریف و کمی کردن

مقیاس ارزیابی

مقادیر هدف ویژه برای هر ویژگی طراحی

اهداف کوتاه مدت و بلند مدت استراتژیک

اعضای تیم

مهندسین اجرایی

مدیران ارشد، مدیران سطح وظیفه‌ای و مهندسین اجرایی

خروجی

فرآیند ویژه برای ساختن محصول

ابتکارات ساخت، خط مشی‌های تاکتیکی و وظایف جزئی

ریسک پروژه

عموماً کم

عموماً زیاد

گام ۱) تعریف محیط کسب و کار-

در این مرحله مدیریت ارشد NPM بخش بندی فعلی بازار خود را با نگاه به بخشهای جدید بازار که می‌خواهند وارد شوند، معرفی کردند. برای این بخشهای بازار، NPM معیارهای برنده شدن در سفارش و پس از آن استراتژیهای کسب و کار خود را تعریف نمود. (شکل ۱). این استراتژیها خصوصیتها (ویژگیهای) کسب و کار مطلوب NPM است. ”درجه اهمیت“ که اهمیت نسبی هر استراتژی کسب و کار را نشان می‌دهد بوسیله مدیریت ارشد و بر اساس تجربیات آنها و اطلاعات در دسترس مشخص شده بود. (مثل جایگاه رقبا، بررسیهای بازار و گزارش شکایات). وزنها از ۱ تا ۱۰ که یک مقیاس سنتی برای قضاوت مدیران است، امتیار بندی شده بود. ”تنوع بخشی مشتری محور“ و ”ترکیب محصول گسترده“ مهمترین استراتژیهای کسب و کاری بودند که مورد توجه قرار گرفته بودند.

•گام ۲) مرحله تدوین استراتژیهای وظیفه‌ای:

استراتژی کسب و کار در ماتریس ۱ به همه استراتژیهای سطح وظیفه‌ای ترجمه گردید. (شکل قبلی). یک جلسه QFD که مدیریت ارشد و همه مدیران سطح وظیفه‌ای در آن مشارکت داشتند برای شناسایی مناسب ترین استراتژیهای سطح وظیفه‌ای که بهترین برآورنده ”ندای کسب و کار“ باشد، تشکیل شده بود. سقف ماتریس برای شناسایی تعاملات همه استراتژیهای سطح وظیفه‌ای بکار گرفته شده است. وزن نسبی همه استراتژیهای وظیفه‌ای مهم به درجه اهمیت ویژگیهای مطلوب برای مرحله بعد تبدیل می‌شود. همه استراتژیهای وظیفه‌ای که وزن نسبی بیشتر از ۹ و آنهایی که با آنها تعامل مثبت قوی داشتند به مرحله بعد منتقل شدند. ”کارخانه درون کارخانه“ بعنوان مؤثرترین استراتژی تولید صنعتی برای کسب و کار شناخته شده بود.

•گام ۳) مرحله تدوین اولویتهای تولید صنعتی:

استراتژیهای سطح وظیفه‌ای مهم که در مرحله قبلی شناسایی شده بود، در ماتریس ۲ که در شکل (۲)نشان داده شده است به اولویتها و ابتکارات تولید صنعتی ترجمه (تبدیل) گردید. ابتکارات تولیدی مختلفی توسط اعضای تیم از طریق جلسه طوفان مغزی پیشنهاد گردید. تیم کاری مهمترین ابتکارات را پس از تجزیه و تحلیل ماتریس شناسایی کرد. اینها به مرحله بعدی منتقل گردیدند. ”کوتاه کردن زمان تحویل سفارش“ بعنوان مهمترین ابتکار تولیدی در میان گزینه‌ها شناخته شد. ”افزایش ظرفیت پذیرش“ که رابطه مثبت قوی با ”کوتاه کردن زمان تحویل سفارش“ داشت نیز به مرحله بعد منتقل گردید.

رایگان اطلاعات بیشتر