فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت مکانیک آماری سامانه های بر هم کنشی روش میدان های کوانتیده

پاورپوینت مکانیک آماری سامانه های بر هم کنشی روش میدان های کوانتیده

دسته بندیپاورپوینت
فرمت فایلppt
حجم فایل۳۳۹ کیلو بایت
تعداد صفحات۳۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : ۳۹ صفحه

مکانیک آماری سامانه های بر هم کنشی: روش میدان های کوانتیده مقدمه در این بحث روشی متفاوت برای بررسی رفتار سیستم های تشکیل یافته از ذرات در حال بر همکنش ارائه می دهیم. این روش مبتنی بر تعریف و پذیرفتن یک میدان کوانتیده است که توسط عملگر های میدان و همیوغ مختلط آن که مجموعه ای از قواعد جابجایی را براورده می سازند، تعریف می گردد. در ادامه عملگر تعداد و عملگر هامیلتونی را توسط این دو عملگر میدان باز نویسی می کنیم. بدین ترتیب می توانیم یک نمایش مناسب برای سامانه ای با تعداد محدودی ذره برهمکنشی بنویسیم که به “کوانتش دوم” موسوم است.
برای راحتی محاسبات، عملگر های میدان و اغلب به صورت بر هم نهی یک مجموعه از توابع موج تک ذره با ضرایب ثابت و بیان می شوند. که بعدا به عنوان عملگر های آفرینش و نابودی به دست می آیند که مجددا یک مجموعه ازقواعد جابجایی خوش رفتار را بر آورده می سازند.
در نهایت عملگر تعداد و هامیلتونی بر حسب عملگر های و نوشته می شود. روند کوانتش دوم قواعد جابجایی برای بوزون ها قواعد جابجایی برای فرمیون ها – مفهوم کوانتش دوم در نظریه میدان این خاصیت برای بوزون ها وجود ندارد عملگر تعداد و هامیلتونی معرفی می کنیم : پتانسیل برهمکنشی دو- جسمی سامانه را مشخص می نماید عملگر چگالی تعداد است می توانند بطور همزمان قطری باشند ها پایه های راست هنجار در فضای هیلبرت هستند حالت خلاء میدان مستقل از بوزون یا فرمیون بودن بنابر این خلق و نابودی ذره نتیجه می شود سامانه ای که ذراتش در نقاط قرار گرفته اند تعریف تابع موج
می توان نشان داد ها در معادله زیر صدق میکنند مانستگی میان فرمول بندی شرودینگر و میدان کوانتیده:
چگالی احتمال حضور ذرات سامانه در مختصات است اکنون مجموعه ای از توابع راست هنجار کامل موج تک ذره را معرفی می نماییم
اندیس بیانگر مشخصه حالت های گوناگون ذره است برای بوزون ها برای فرمیون ها از شرط بهنجار بودن تابع موج داریم: عملگر تعداد ذره وابسته به حالتی مشخص در حقیقت عملگر عملگر تعداد ذره وابسته به حالت است. این عملگر را با نشان می دهیم. فرض کنید یک عضو بخصوص از توابع پایه، باشد در حقیقت تعداد ذرات در حالت است خلق ونابودی ذره ای در حالت خلق ونابودی ذره ای در حالتی مشخص از بکار بردن مکرر عملگر های آفرینش روی حالت خلاء خواهیم داشت: از جانشینی بسط تابع موج در هامیلتونی تعریف شده اکنون اگر توابع موج تک ذره به صورت زیر انتخاب شده باشند که تکانه ذره را مشخص می کند. سپس عناصر ماتریسی بصورت زیر است با توجه به اینکه تکانه کل در هر برخورد پایسته است که P تکانه انتقال یافته در حین برخورد است. نهایتا بدست خواهیم آورد که در آن عنصر ماتریسی است صورت بندی کوانتش دوم را در دماهای پایین در پراکندگی انرژی های کم (برخورد های آهسته) رفتار گاز ناکامل بوز دردماهای کم هامیلتونی کوانتومی سامانه بدون اسپین بوزونی بدست آمد که عنصر ماتریسی- تابعی از اندازه حرکت P انتقال یافته است. در دماهای کم گشتاور ذرات کوچک می باشد بنابر این ما می توانیم برای عناصر ماتریسیu(P) مقدار P=0 را وارد نماییم با این وصف ویژه مقدار انرژی سامانه بدست می آید حالت زمینه سامانه برای نمونه می توان سرعت صوت را در هلیم مایع با a=2.2 A و n=1/v و
v=45 A3/particle و
m=6.65*10-24gr
محاسبه کرد که ۱۲۵ متر بر ثانیه بدست می آید که نسبت به مقدار واقعی آن که ۲۴۰ متر بر ثانیه است مایوس کننده نیست ولی دقت کافی ندارد. روش دیگربرای محاسبه انرژی حالت زمینه فشار پتانسیل شیمیایی حالت های پایین برای گاز ناکامل بوز امید داریم تا با بررسی حالت های پایینی در دمای کم بتوانیم با بررسی گذار های فونونی یک رابطه میان انرژی و تکانه برقرار سازیم. بعدا در جمع بندی جملات با تکانه انتقالی غیر صفر را نگه می داریم و می نویسیم بنابر این بصورت c-number یا غیر عملگری رفتار می نمایند که هر کدام برابر …


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

رایگان اطلاعات بیشتر