فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت مطالعه و شناخت مقبره شمس آل رسول آمل

پاورپوینت مطالعه و شناخت مقبره شمس آل رسول آمل

پاورپوینت مطالعه و شناخت مقبره شمس آل رسول آمل 1
پاورپوینت مطالعه و شناخت مقبره شمس آل رسول آمل در 54 اسلاید  این بنا در قرن 9 هجري قمري در اراضی گنبد بن آمل بنا شده و يكي از عناصر هويت دهنده اين محله به شمار  می رود . بخش هاي شمالي و غربي محله داراي بافتي باز و بخش جنوبي داراي بافتي پيچ در پيچ و كم عرض مي باشد و شايد بتوان دو خيابان شهيد بهشتي (جبهه شرقي) وخيابان طالب آملي (جبهه غربي) را بهترين الگوي دسترسي  به اين قسمت از شهر برشمرد. به نظر مي رسد در تركيب اصلي بنا، چهار درگاه جاي دارد كه سه درگاه آن بسته و درگاه ديگر، تنها نوعي ورودي را معرفي مي كند ؛ ولي با توجه به مستندات تاريخي، درگاه اصلي به طرف شمال بوده و درگاه هاي كوچكي نيز در طرف شرق و غرب وجود داشته است. درگاه جنوبي نیز به علت هم جهت بودن با قبله، بسته شده بود. مطالب بالا به طور كامل در ترسيماتي كه از دمرگان و دونالد ويلبر باقي مانده، مشهود است.در اين پلان ها، هر چند خطاي ترسيم ديده مي شود اما نمي توان انتظار داشت يك درگاه در ابعادي بزرگ از نظر دوربماند و يا كاستی و افزونی آن مورد ترديد قرار گيرد. تغيير ديگري كه در نگاه …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.