فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پایه نهم درس 10 -اوضاع اجتماعی، اقتصادی علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پایه نهم درس 10 -اوضاع اجتماعی، اقتصادی علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پایه نهم درس 10 -اوضاع اجتماعی، اقتصادی علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی 1
پاورپوینت مطالعات اجتماعی پایه نهم درس 10 -اوضاع اجتماعی، اقتصادی علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی 24اسلاید   • زندگی اجتماعی • در دوران صفویه به دلیل وجود حکومت مرکزی نیرومند و برقراری نظم و امنیت در سراسر کشور، شرایط مناسبی برای رونق زندگی اجتماعی و اقتصادی پدید آمد. جمعیت ایران در آن دوره حدود 10 میلیون نفر تخمین زده می شود. روستاییان و کو چنشینان به ترتیب بیشترین ساکنان ایران را تشکیل میدادند.آنها به کشاورزی، دامداری و صنایع دستی اشتغال داشتند …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.