فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت مراقبت از زخم 86 اسلاید

پاورپوینت مراقبت از زخم 86 اسلاید

پاورپوینت مراقبت از زخم 86 اسلاید 1
پوست ،بزرگترین ارگان بدن است که جهت حفظ سلامت ومحافظت فرد از صدمات ،اعمال مختلفی را برعهده دارد . یکی از وظایف مهم پرستاری ،حفظ سلامت وتمامیت پوست وارتقای التیام زخم می باشد. یکپارچگ پوست به معنای داشتن پوستی سالم وعدم وجود گیسختگی ناشی از زخم ها می باشد. در دوران سالمندی وکودکی پوست شکننده تر بوده ومستعد آسیب بیشتری نسبت به دوره بزرگسالی است انواع زخم •ممکن است عمدی یا غیر عمدی باشند . •زخم عمدی :به دنبال انجام یک اقدام تهاجمی برای تشخیص یا درمان بیماری ایجاد می شوند . •زخم ها غیر عمدی :به وسیله ضربه غیرمنتظره ایجاد می شوند .مثل :حادثه ،تصادف ،آسیب جدی •زخم ها را <غیر از زخم فشاری وسوختگی ها>از نظر عمق یعنی لایه های بافتی درگیر در زخم نیز طبقه بندی می کنند . و… …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.