فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت فیزیک پایه ۱ (مکانیک)

پاورپوینت فیزیک پایه ۱ (مکانیک)

دسته بندیپاورپوینت
فرمت فایلppt
حجم فایل۳۱۸ کیلو بایت
تعداد صفحات۳۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : ۳۶ صفحه

فیزیک پایه ۱( مکانیک)
هدفهای کلی درس

آشنایی با:
فیزیک ، مفهوم، مدل ، قانون ونظریه
بردارها: ضرب نرده ای وبرداری
ا نواع حرکت: یک بعدی و دوبعدی
حرکت سقوطی آزاد و دایره ای
حرکت نسبی
دینامیک ذره : قوانین نیوتن و اصطکاک
مفاهیم کار ، انرژی وتوان
پایستگی انرژِ ی : نیروهای پایستارو غیر پایستار
انرژی جنبشی و پتانسیل
تکانه خطی و قانون پایستگی تکانه خطی
سیستم ذرات : مرکز جرم ، حرکت مرکز جرم
دوران جسم صلب حول محورثابت : سینماتیک دورانی
دینامیک دورانی :تکانه زاویه ای و پایستگی آن
گرانش : قانون گرانش نیوتن
حل مسائل فیزیک مکانیک

ادامه فصل دوازدهم… تکانه زاویه ای ، تعادل اجسام صلب درس امروز ما… تکانه زاویه ای :
تعاریف
معنی تکانه زاویه ای چیست؟
دوران حول یک محور ثابت
L = I
مثال : دو دیسک
دانش آموز روی سکوی گردان
تکانه زاویه ای یک ذره چرخان
برخورد گلوله و تخته
دانشجویی که گلوله ای پرتاب می کند پیش آزمون دوران شخصی بر لبه خارجی سکویی که با سرعت زاویه ای w می چرخد ایستاده است. اوتوپی در دست دارد و آنرا رها می کند. با نگاه از بالا کدام یک مسیر توپ رانشان می دهد؟ (c) w (b) (a) (d) پاسخ: درست قبل از رها شدن مسیر توپ مماس بر دایره ای است که روی آن حرکت می کند. ادامه… بعداز رها شدن در همان راستای مماس بر دایره به حرکت خود ادامه می دهد زیرا نیرویی وجود ندارد که مسیر آنرا تغییردهد. تکانه زاویه ای :تعریف برای یک سیستم ذره ای نشان دادیم :
تکانه پایستار است اگر:

مشابه زاویه ای این کمیت کدام است؟؟
مشابه نیروی F گشتاور است
مشابه دورانی تکانه p که تکانه زاویه ای نامیده می شود چنین تعریف می کنیم p = mv تعاریف… آهنگ تغییر تکانه زاویه ای Lرا درنظر بگیرید : لذا: تعاریف… به خاطر بیاورید: سرانجام : که مشابه است. !! EXT معنای آن چیست؟ که و درغیاب گشتاورهای خارجی تکانه زاویه ای کل پایستار است i j تکانه زاویه ای یک جسم صلب حول یک محورثابت توزیع صلبی از نقاط مادی که در صفحه x-y حول محور z می چرخند مطابق شکل زیر در نظر بگیرید. تکانه زاویه ای کل مجموع تکانه های زاویه ای ذرات تشکیل دهنده سیستم است: r1 r3 r2 m2 m1 m3 v2 v1 v3 مشاهده می کنیم که L درجهت z است. با استفاده از vi = ri داریم:
I (چون ri و vi برهم عمودند) مشابه p = mvاست !! تکانه زاویه ای یک جسم صلب حول یک محورثابت به طور کلی برای جسمی که حول محور ثابت (z) می چرخد می توان نوشت
LZ = I
جهت LZ از قانون دست راست مشابه بدست می آید.
از نظر سادگی اندیس Z حذف می کنیم ومی نویسیم : L = I مثال : دو دیسک یک دیسک به جرم M وشعاع R حول محور z با سرعت زاویه ای iمی چرخد. دیسک مشابه دیگری که نمیچرخد را روی آن قرار می دهیم. اصطکاکی بین این دو دیسک وجود داردو سرانجام با سرعت زاویه ای f می چرخند. i مثال : دو دیسک ابتدا فرض کنید که گشتاور خارجی براین دو دیسک وارد نمی شود.
تکانه زاویه ای پایستار می ماند!

درابتدا تکانه زاویه ای فقط مربوط به دیسک پایین است ۰ ۲ ۱ مثال : دو دیسک ابتدا فرض کنید که گشتاور خارجی براین دو دیسک وارد نمی شود.
تکانه زاویه ای پایستار می ماند!

سرانجام تکانه زاویه ای مربوط به هردو دیسک است f z 2 1 مثال : دو دیسک چو ن Li = Lf f Li Lf یک برخورد کشسان زیرا E پایستار نیست (اصطکاک) مثال : صندلی گردان دانشجویی روی یک صندلی گردان درحالیکه دستهایش راباز کرده و در هر دستش وزنه دردست دارد نشسته است. گشتاور لختی کل او Ii است وبا سرعت زاویه ای I می چرخد . او سپس دستهایش را به طرف بدنش جمع می کندو گشتارلختی …


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

رایگان اطلاعات بیشتر