فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت علم تمرین بسکتبال

پاورپوینت علم تمرین بسکتبال

دسته بندیتربیت بدنی
فرمت فایلpptx
حجم فایل۹۲۴ کیلو بایت
تعداد صفحات۵۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل
  • تاریخچه بسکتبال

جیمزنای اسمیت یک پزشـک کانـادایی بـود کـه بـه ایـاﻻت متحـده، مهـاجرت کـرد و تابعیت آن کشور را گرفت. در سال 㿋䀘䀣㿋 زمانی که دکتر نای اسمیت در دانشگاه ورزش اســپرینگ فیلــد ایالــت ماساچوســت درس مــی داد، رئیــس دانشــگاه از او خواست ورزشی ابداع نماید که دانشجویان بتوانند در فصل زمسـتان در سـالن بـه آن بپردازند تا آمادگی جسمانی خود را برای پرداختن به مسابقات میدانی فوتبال، هاکی و بیسبال در فصـل بهـار و تابسـتان حفـظ کننـد. دکــتر نــای اسـمیت، پـس از بررسی رشته های موجود ورزشی دریافت که ورزش جدیـد بایــد دارای مشخصـات خاصــی باشــد: 㿋 تــوپ در آن نقــش داشـته باشــد، 㿖 بــه صــورت گروهــی بــه اجــرا درآید، 㿡 اصل رقابت در آن رعایت شود، ۴ – بر مهارت استوار باشد و بر خشونت و برخوردهای سخت بدنی، مبتنی نباشد. حاصـل ایـن افکـار و اندیشه ها، ورزشـی شد به نام بسکتبال که امروزه پس از سپری شدن، نزدیـک بـه یـک قـرن از اخـتراع آن، از پرطرفدارترین و هیجان انگیزترین رشته های ورزشی بین المللی است.

  • تاریخچه بسکتبال در ایران

•بسکتبال در ایران در سالهای㿋㿡㿋㿀ه بعد بطور غیررسمی فعـالیتش در بعضی از مدارس دنبال شد تا اینکـه در سـال 㿋㿡㿋۴ ایـن ورزش بطور رسـمی بوسـیله آقــای فریدون شریف زاده معرفی شد و بطــور سـریع در کلیـه اسـتانهای کشور از طریـق مدارس مدارس اشاعه پیدا کرد.

  • • در سال 㿋㿡㿖۴ فدراسیون بسکتبال ایران تاسیس شد.
  • • فیزیولوژی بسکتبال

ورزش بسکتبال سطحی مؤثر در اقبال جهانی بدست آورده است. این مسأله را می توان در استقبال طرفداران و رسانه ها بر بازیکنان مرد و زن در سطوح حرفه ای و دانشگاهی مشاهده کرد. بسکتبال به عنوان بازی نیازمند به دقت، زمان بندی، صحت و چابکی می باشد. البته تغییر و بهبود در ساختار این بازی و ارتقاء سطح قهرمانی از دبیرستان تا مرحله حرفه ای نیاز مند آماده سازی بهتر برای بازیکنان است.

توان وظرفیتهای بی هوازی کمیتهای مهم اساسی دربسکتبال هستند.در طول زمانی که توپ در جریان بازی است انرژی مورد نیاز بیشتر بوسیله منابع انرژی بی هوازی تامین می شود.

  • ضروریات فیزیکی

این بازی با ۵ بازیکن در هر تیم و در زمینی به طول ۶/۲۵ متر و در سطوح حرفه ای ۷/۲۸ متر است که پهنای زمین در هر سطح ۷/۱۳ متر است. زمان بازی بسته به نوع لیگ متفاوت است. در برخی مدارس بسکتبال در ۴ کوارتر ۸ یا ۱۰ دقیقه ای بر گزار می شود ولی در سطح دانشگاهی در دو وقت ۲۰ دقیقه ای انجام می شود. در سطح حرفه ای نیز در ۴ کوارتر ۱۲ دقیقه ای. بازی بسکتبال یک بازی با جریان دائمی فعالیت است. تغییر حالت یک تیم از دفاع به حمله بدون هیچ وقفه ای انجام می شود.

بازی در چند حالت متوقف می شود:

۱- خطا ۲- اتمام وقت هر نیمه

۳- وقت استراحت (تقاضا توسط تیم ها در میانه بازی).

در تعداد تعویض ها محدودیتی وجود ندارد. همچنین یک بازیکن هر تعداد که خواست وارد یا از بازی خارج شود. اما فقط زمانی که بازی متوقف شده است.

شدت و حساسیت بازی متناوب است و بستگی به استراتژی مربی دارد. بازی می تواند با سرعت بالا و یا پایین انجام شود و بسته به نوع بازی حریف، مربی می تواند شیوه بازی را تغییر دهد. تغییر شیوه بازی به شرایط و عوامل مختلفی بستگی دارد. روحیه ورزشی، مهارت و موقعیت های خاص بازیکنان، به مربی کمک می کند تا برای موفقیت از آنها استفاده کند. علاوه بر این، تعداد بازیکنان در چرخش و جایگزینی آنها تأثیر دارد. مصدومیت ها نیز در جایگزینی مؤثر است. این عوامل، بر ضروریات فیزیولوژی بازیکنان تأثیر دارد.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.