فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت سیر آراء تربیتی در غرب

پاورپوینت سیر آراء تربیتی در غرب

دسته بندیپاورپوینت
فرمت فایلppt
حجم فایل۹۸۶ کیلو بایت
تعداد صفحات۲۵۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : ۲۵۸ صفحه

۱ سیر آراء تربیتی در غرب

۲ هدف کلی درس آشنایی خواننده با آرای تربیتی غرب، از یونان و روم تا سده بیستم ۳ فصل اول
آراء تربیتی در
یونان و روم باستان
۴ تعریف آراء تربیتی منظور از آراء تربیتی، اندیشه ها یا منظومه هایی از افکار و عقاید است که فلسفه آموزش و پرورش دوره یا جامعه معینی را تشکیل می دهد. ۵ تعریف غرب منظور از غرب در اینجا، تمدن یا فرهنگ منظقه مشتمل بر اروپای غربی، آمریکای شمالی و کانادا است. ۶ نهاد های آموزشی و آراء تربیتی نهاد های آموزشی بیشتر به ساختار های مادی و هنجاری جامعه مربوطند درحالی که آرای تربیتی با تاریخ آرا و افکار و به ویژه تاریخ فلسفه در ارتباط است. ۷ تاریخ فرهنگ یونان تاریخ فرهنگ یونان به سه دوره تقسیم می شود:
۱- دوره اساطیری
۲- سده های میانه
۳- دروه کلاسیک ۸ دوره های آموزش و پرورش در یونان باستان ۱- از قدیمی ترین دوره تا عصر پریکلس (قرن ۵ ق.م)
۲- عصر طلایی فرهنگ یا عصر رونق فلسفه (قرون ۵ و ۴ ق.م)
۳- عصر انحطاط فرهنگ و فلسفه (از نیمه دوم قرن ۴ تا ق.م تا تصرف یونان توسط امپراطوری روم) ۹ نوع حکومت در شهر های آتن و اسپارت ۱- به صورت سلطنتی
۲- به صورت آریستوکراسی (حکومت اقلیتی شایسته)
۳- به صورت جمهوری ۱۰ طبقه بندی حکومت ها از نظر ارسطو ۱- حکومت جباران
۲- حکومت اقلیت زورمند یا ثروتمند (الیگارشی یا پلوتوکراسی)
۳- حکومت عامه (دموکراسی) ۱۱ مراحل تربیت کودکان اسپارت ۱- تا هفت سالگی در خانواده و
۲- پس از آن به دست دولت ۱۲ آراء تربیتی تا عصر پریکلس تربیت به وسیله ریش سفیدان و جادوگران و در فرایند زیر انجام می شد:
۱- مراسم عضویت رسمی در قبیله
۲- درجریان مراسم دینی
۳- به صورت عملی
۱۳ عصر حماسی شامل سده های دهم تا نهم ق.م است.
مهم ترین جلوه گاه فرهنگ این دوره دو اثر حماسی ایلیاد و اودیسه از هومر شاعر افسانه ای یونان است. ۱۴ صفات تربیتی پسران اشراف ۱- منش عالی
۲- دلیری
۳- وفاداری
۴- پایداری
۵- بزرگداشت خاندان و سنت های آن و ۱۵ ادامه صفات تربیتی پسران اشراف ۶- اطاعت از خدایان
۷- وفاداری به پادشاه
۸- بی پروایی در دفاع از خانه و کاشانه و میهن خود ۱۶ اصول ارزش های مطلوب در عصر پریکلس ۱- کسب دانش برای شناخت خود و داشتن اراده
۲- کسب مهارت برای عملی ساختن افکار خود
۳- در جستجوی اخلاق نیکو و تقوا بودن
۱۷ تعلیم و تربیت در عصر پریکلس از طریق اجرای مناسک و مراسم و نوعی ریاضت، با پوشیدن خرقه ای شبیه به خرقه جادوگران ۱۸ ویژگی های فلاسفه قبل از سقراط ۱- اکثراً از شهر های آسیای صغیر به یونان آمده بودند
۲- وارثان غیب گویان، ساحران و مرتاضانی بودند که در باره الهیات و چگونگی تکوین عالم، دانش های راز گونه ای در اختیار داشتند. ۱۹ ریشه های فلسفه آموزش و پرورش در عصر پریکلس ۱- فرقه های سری شرق
۲- فلسفه کاهنان مصری
۳- ساحران جوامع ابتدایی ۲۰ هدف تربیت در عصر پریکلس هدف تربیت افرادی بود که به پیروی از تمدن های شرقی آنان را دبیر می نامیدند. ۲۱ فعالیت های دبیران دبیران همه، کارمندان دولت یعنی حسابداران، ناظران کارگاه ها، افسران، متصدیان ثبت و بایگنی اسناد و ادره کنندگان معابد بودند. ۲۲ آراء تربیتی در سده های ۵ و ۴ ق.م این دوره مقارن با دگرگونی در ساخت اجتماعی یونان بود و به دلیل نیاز های اجتماعی، نقش ها و مشاغل جدید و اهداف و شیوه های طبقه آزاد جامعه را سبب شد.


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

رایگان اطلاعات بیشتر