فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت روند تحولات دانشگاه های هزاره سوم

پاورپوینت روند تحولات دانشگاه های هزاره سوم

پاورپوینت روند تحولات دانشگاه های هزاره سوم

 به نام خدا
 
 
روند تحولات دانشگاه های هزاره سوم
 
در این بخش پاور بسیار خوب و کاربردی روند تحولات دانشگاه های هزاره سوم ارایه شده است.در این پاورپوینت عنواینی مانند عناوین زیر مطرح شده است. میتوان از این پاور جهت اريه های مرتبط با دروس رشته های مدیریت آموزشی، برنامه درسی و رشته های مشابه استفاده کرد.اطلاعات آن بسیار جامع و از منابع بسیار معتبر اتخاذ شده است:

انقلاب اطلاعاتی ، جامعه پساصنعتی، جهانی شدن دانشگاه ها،چند…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.