فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت روشهای چند متغیره گسسته

پاورپوینت روشهای چند متغیره گسسته

پاورپوینت روشهای چند متغیره گسسته
به تعداد 288 اسلاید قابل ویرایش
مناسب اساتید و ارائه دانشجویان و همچنین آمادگی ایام امتحانات
 
nفصل اول مقدمات و مفاهیم اساسی
n1.1 مقدمه
n1.2 مفاهیم اساسی
n1.3 خانواده توزیع های نمایی
n1.4 آزمایشهای چند جمله ای
n1.5 آزمون فرضها
 

nفصل دوم. داده های رسته ای و مدل های لگ خطی
n2.1 داده های رسته ای
n2.2 جدول های توافقی
n2.3 مقایسه فراوانی های تجربی و نظری
n2.4 مدل های لگ خطی
 

nفصل سوم . جدول های توافقی دو طرفه
n3.1…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.