فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت در مورد هارمونيك ها

پاورپوینت در مورد هارمونيك ها

پاورپوینت در مورد هارمونيك ها فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 75           فهرست مطالب: 1- شناخت و بررسي مقدماتي هارمونيكها 1-1- كليات 1-2- اعوجاج هارمونيكي 2- منابع توليد هارمونيك 2-1- منابع تغذيه تكفاز 2-2- مبدلهاي قدرت سه فاز AC و DC 2-3-  تجهيزات قوس زننده 2-4- عناصر اشباع شونده 3- اثر اعوجاج هارمونيكي بر روي عملكرد تجهيزات قدرت 3-1- اثر بر روي خازنها 3-2- اثر بر روي ترانسفورماتورها 3-3- اثر بر روي موتورها 4- پاسخ سيستم قدرت به منابع هارمونيكي 4-1- امپدانس سيستم 4-2- امپدانس خازن 4-3- تشديد موازي 4-5- اثر بار مقاومتي 5- شناسايي محل منابع هارمونيكي 6- كنترل هارمونيكها 6-1- كاهش جريانهاي هارمونيكي ناشي از بارها 6-2- فيلترگذاري 6-3- اصلاح پاسخ فركانسي سيستم 6-4- تجهيزات فيلتركردن هارمونيكها- فيلترهاي اكتيو، پسيو و هيبريد 6-5- طراحي فيلترها 7- برنامه هاي كامپيوتري براي محاسبه هارمونيكها 7-1- مدلسازي منابع هارمونيكي 7-2- برنامه هاي كامپيوتري براي محاسبه هارمونيكها 7-3- قابليت برنامه هاي تحليل هارمونيكي 8- اصول و شرايط عمومي محدودكردن هارموني …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.