فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت درس علوم پایه ششم درس ششم با عنوان ورزش و نیرو

پاورپوینت درس علوم پایه ششم درس ششم با عنوان ورزش و نیرو

پاورپوینت درس علوم پایه ششم درس ششم با عنوان ورزش و نیرو 1
پاورپوینت درسی علوم پایه ششم درس ششم با عنوان ورزش و نیرو همراه با تصاویر و فعالیتهای درس 15اسلاید › نیروها در تمام زندگی ما حضور دارند. ما آنها را نمی بینیم؛ امّا  میتوانیم اثر آنها را بر اجسام یا خودمان مشاهده(حس) کنیم؛ به عبارت › دیگر می توانیم بگوییم نیرو سبب چه چیزی می شود. › وقتی با ضربه زدن یا پرتاب توپ، بازی را شروع میکنیم، وقتی در حال دوچرخه سواری هستیم و یا در حال دویدن، در همه ی موارد در حال وارد کردن نیرو هستیم   …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.