فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت درس تفکر و سبک زندگی پایه هشتم بخش ششم مبحث مهار عصبانیت

پاورپوینت درس تفکر و سبک زندگی پایه هشتم بخش ششم مبحث مهار عصبانیت

پاورپوینت درس تفکر و سبک زندگی پایه هشتم بخش ششم مبحث مهار عصبانیت 1
پاورپوینت درس تفکر وسبک زندگی پایه هشتم بخش ششم مبحث مهار عصبانیت همراه با تصاویر و فعالیتهای درس — زندگی ما پر از خوبیها و بدی ها، خوشیها و ناخوشیها و قهرها و آشتی هاست. آنچه که — باید بدان توجّه داشت، این است که خوبی بهتر از بدی، خوشی بهتر از ناخوشی و آشتی بهتر از قهر — است. در برابر هر خوبی باید واکنش درستی نشان دهیم و در برابر بدی نباید بدون تأمل و تفکّر واکنش — نامناسبی ارائه دهیم. — توهین در برابر توهین، مشت در برابر مشت، یک را ه حل مناسب برای حل — مشکل نیست. تجربه نشان داده است که این نوع عکس العمل ها کار را بدتر کرده است. — بهتر است با بدی آ نگونه برخورد کنیم که طرف مقابل متوجّه زشتی عمل خود بشود 19 اسلاید …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.