فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت خويشتن پنداره و مثبت نگري

پاورپوینت خويشتن پنداره و مثبت نگري

خويشتن پنداره و مثبت نگري فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید:48           بخشی از متن مقدمه: رابطه يادگيري و کشف معني . تعريف يا دگيري هر نوع تغيير در رفتار که ناشي از جريان رشد نباشد و يا هر نوع اکتساب را يادگيري مي گويند. دو بعد دارد: الف- ارائه اطلاعات و يا تجربيات جديد است که بوسيله فرد ديگري مثل معلم و استاد ارائه   مي شود. ب-کشف معني و مفهومي از اطلاعات و تجربيات ارائه شده که کاملا ً شخصي است.   …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.