فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت خواب 85 اسلاید

پاورپوینت خواب 85 اسلاید

پاورپوینت خواب 85 اسلاید 1
•خـواب sleep حـالتي از استراحت طبيعي است كه در پستانداران،پرندگان، ماهي ها و در برخي بي مهرگان مشاهده ميگردد. •كاهش حـركـات ارادي بـدن، كـاهـش واكــنش بـــه محركات خارجي، افزايش سرعت آنابوليسم و كاهش سرعت كاتابوليسم از خصوصيات خواب  ميباشند. •در تمامي گياهان و حيوانات ريتم سيرکادين Circadian rhytm   يا ضرب آهنگ روزانه وجود دارد. •در پستانداران، يک ساعت در مغز در هسته‌ي فوق کياسمايي هيپوتالاموس hypothalamic suprachiasmatic nucleus جاي دارد که همزماني ميان چرخه‌هاي نور وتاريکي و فيزيولوژي و رفتار را حفظ مي‌کند. •در طول ۱۰۰ سال گذشته، به ويژه با پيشرفتهايي که در زمينه‌ي روشنايي با برق حاصل شده است، جامعه‌ي مدرن شيوه‌ي زندگي در جهت عقربه‌ي ساعت خود را تغيير داده است و در نتيجه ارتباط طبيعي ميان چرخه‌هاي استراحت و فعاليت و چرخه‌هاي محيطي نور و تاريکي از بين رفته و يا حداقل از هم گسسته شده است. •مواردي که طي آن تغييرات سريع الگوهاي خواب ضروري است مانند سفرهاي هوايي با گذر از نصف‌الن …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.