فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت تفاوتهای ارتباطی بین زن ومرد (جهت کارگاه آموزشی همسران)

پاورپوینت تفاوتهای ارتباطی بین زن ومرد (جهت کارگاه آموزشی همسران)

پاورپوینت تفاوتهای ارتباطی بین زن ومرد (جهت کارگاه آموزشی همسران) 1
پاورپوینت آموزشی با عنوان تفاوت ارتباطی بین زن ومرد جهت استفاده در کارگاههای آموزشی و بهبود روابط زوجین 22اسلاید یک زن در یک روز از 21000 کلمه برای برقراری ارتباط استفاده میکند . ادای این کلمات برای بهداشت روانی زن ضروری است. …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.