فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت تعریف و علل سالمندی

پاورپوینت تعریف و علل سالمندی

دسته بندیپاورپوینت
فرمت فایلppt
حجم فایل۱۲۶ کیلو بایت
تعداد صفحات۲۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : ۲۹ صفحه

تعریف و علل سالمندی انتظار می رود که در پایان کلاس دانشجویان محترم بتوانند: سالمندی را تعریف و علل سالمندی شدن جمعیت را بیان کنند.
کشور ایران را با کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از نظر سالمندی جمعیت مقایسه نمایند.
رسالت و اهداف اداره سالمندان را ذکر کنند.
برنامه هایی که در وزارت متبوع در خصوص موضوع سالمندی در حال اجرا است نام ببرند.
در خصوص نحوه اجرای برنامه شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی آشنایی داشته باشند. ( موضوع ، جمعیت هدف ، مجری ، سطح اجرا ، برگزاری کلاسهای آموزشی )
در خصوص فرمهای برنامه شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی و نحوه تکمیل آنها آشنایی داشته باشند.

چرخه کار کلی مراقبت از سالمند را در برنامه مراقبتهای ادغام یافته سالمندان بدانند.
از راهنمای آموزشی مراقبت ادغام یافته سالمندان ویژه پزشک به درستی استفاده کنند.
سالمند را بطور صحیح ارزیابی کنند.
سالمند را متناسب با ارزیابی انجام شده طبقه بندی کنند.
اقدامات و توصیه های لازم را بر اساس طبقه بندی سالمند ارایه نمایند.
فرم مراقبت دوره ای را برای سالمند بدرستی تکمیل کنند.
فرم پیگیری را بطور صحیح تکمیل کنند.
فرم ارجاع و پسخوراند را به درستی تکمیل کنند.
نحوه تکمیل و زمان ارسال فرم های جمع آوری اطلاعات برنامه را شرح دهند.

تعریف و علل سالمندی بطور کلی به جمعیتی که بیش از ۷ درصد آن به افراد بالای ۶۰ سال اختصاص یابد جمعیت سالمند می گویند.

علل سالمندی جمعیت :
کاهش میزان موالید
بالا رفتن متوسط طول عمر افراد
کاهش میزان مرگ ومیر
مهاجرت سالمندی در جهان تقریبا در کلیه کشورهای دنیا شاهد افزایش جمعیت سالمندی هستیم ولی این مساله بیشتر در کشورهای در حال توسعه و با شدت بیشتری بوی‍‍ژه در سالهای آتی به چشم می خورد.
در سال ۲۰۰۲ تقریبا ۴۰۰ میلیون نفر از سالمندان بالای ۶۰ سال در کشورهای در حال توسعه زندگی می کردند.
این در حالی است که این جمعیت در سال ۲۰۲۵ تقریبا به ۸۴۰ میلیون نفر افزایش می یابد که حدود ۷۰ درصد کل سالمندان جهان خواهد بود. توزیع نسبی جمعیت سالمندی طی سالهای ۲۰۰۲ ، ۲۰۲۵ و ۲۰۵۰ به تفکیک توسعه یافتگی در دنیا سالمندی در ایران در ایران با ظاهر شدن آثار کنترل جمعیت از سال ۱۳۷۰ به بعد بتدریج از نسبت افراد کمتر از ۱۵ سالکاسته و بر نسبت افراد میانسال (۶۴-۱۵ سال) افزوده شده است. استمرار این وضع در آینده می‌تواند ترکیب سنی جمعیت را تغیر داده و به نحو محسوسی از نسبت افراد زیر ۱۵ سال بکاهد و جمعیت کلیه استانهای کشور را بسوی سالخوردگی سوق دهد
آخرین آمارها نشان می‌دهند، در ایران ۷ تا ۷/۵ درصد جمعیت را سالمندان تشکیل می‌دهند. در بعضی استان‌های کشورمان جمعیت سالمندان به ۹ درصد کل جمعیت آن استان نیز می‌رسد.
پیش بینی می شود که چهار دهه دیگر جمعیت سالمندان ایران به حدود ۲۰ درصد از جمعیت کل کشور برسد. هرم سنی جمعیت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۹ رسالت اداره سالمندان

بهبود کیفیت زندگی سالمند اهداف برنامه سلامت سالمندان

کاهش بیماری ها کاهش مرگ های زودرس در راستای
بار
بیماری ها کاهش معلولیت ها محورهای برنامه سلامت سالمندان آموزش شیوه زندگی سالم دردوران سالمندی

مراقبتهای ادغام یافته سلامت سالمندان برنامه شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی موضوع : تغذیه ( دو جلسه آموزشی بر اساس طرح درس ارسالی از سوی وزارت متبوع )
جمعیت گروه هدف : سالمندان با لای ۶۰ سال (تعداد افراد شرکت کننده در کلاسهای یاد شده بین ۵ تا ۲۰ نفر خواهد بود)
سطح اجرا : کلیه مراکز بهداشتی – درمانی و خانه های بهداشت
مجری : کاردانها و کارشناسان بهداشت خانواده مراکز بهداشتی – درمانی و بهورزان در خانه بهداشت فرمهای تکمیلی برنامه شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی شناسنامه کلاس که باید به عنوان مستندات در خانه بهداشت یا مرکز بهداشتی درمانی نگهداری شود.


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

رایگان اطلاعات بیشتر