فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت تحولات نهاد خانواده

پاورپوینت تحولات نهاد خانواده

پاورپوینت تحولات نهاد خانواده 1
پاورپوینت تحولات نهاد خانواده فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 26         بخشی از متن: خانواده اولین و مهمترین واحد اجتماعی است که از افرادي که بطورنسبی یا سببی درکنارهم زندگی می کنند ، تشکیل می گردد. این اعضاء و افراد معمولاً هدف مشترکی مانند: تهیه غذا، مسکن، رفع نیازجنسی و فرزند پروري و…. را دنبال می کنند. نهاد خانواده درزمان هاي متفاوت و درجوامع گوناگون ، اشکال و کارکردهاي متفاوتی داشته و در طی قرون، همواره درحال تغییر و تحول بوده است. اما آنچه که براي تمامی صاحبان اندیشه مهم بوده، تأثیر شگرف و ارتباط تنگاتنگ فرهنگ و نگرش خانواده بر سایر نهادها و مؤلفه هاي بشري است. به گونه اي که زندگی خانوادگی را “کلید فهم جامعه انسانی” می دانند. به عبارت دیگر خانواده نهادي بنیادین و اساسی است که سایر نهادهاي اجتماعی را تحت تأثیر خود قرار داده و تغییرات آن، تحولات سایر واحدهاي دیگر را در پی دارد.   ….     دراین راستا به تعدادي از تغییراتی که در خانواده هاي ایرانی صورت پذیرفته اشاره اي فهرست وار می کنیم . تغییر در آموزش و سطح تحصیلات : ( ن …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.