فایلار
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت تجزیه و تحلیل بخشهای تشکیل دهنده دانشکده معماری

پاورپوینت تجزیه و تحلیل بخشهای تشکیل دهنده دانشکده معماری

دسته بندی معماری
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۵۷۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پاورپوینت تجزیه و تحلیل بخشهای تشکیل دهنده ی دانشکده معماری

فهرست:

تجزیه و تحلیل بخشهای تشکیل
دهنده ی دانشکده معماری:
الگوهای استقرار درونی فضاهای دانشکده:
بخش کمک آمو زشی دانشکده :
بخش اداری دانشکده :
بخش خدمات پشتیبانی:
بخش رفاهی و فوق برنامه:
روش دپار تمانی:
فضا ها شامل چهار روش می باشند:
فضاهای یک دانشکده:
الف)فضای آموزش نظری:
ب)فضای آموزش عملی:
ج)سرویسهای بهداشتی
و)فضاهای اداری هر دانشکده:
د)فضاهای فرهنگی:
ه)فضاهای رفاهی:
ی)فضاهای خدمات پشتوانه ای(خدماتی):
ع)خدمات وابسته آموزش(خدمات اداری و مرکزی):
ن)فضاهای مسکونی:
اجزائ دانشکده معماری:
بررسی جزئ فضا ها:
هدف
مشخصات فضا های آمو زشی :
آتلیه طرا حی دارای فضا های زیر است :
سالن اصلی آتلیه طراحی دارای مشخصات زیراست :
اجزائ تشکیل دهنده دانشکده معماری:
ب)فضاهای عملکردی:
۲)کارگاه عملی:
۳)گروه آموزشی:
ج)بخش کمک آموزشی:
۲)مرکز اسناد:
۳)مرکز رایانه:
۴)آمفی تئاتر:
۵)سالن قضاوت:
۶)نمایشگاه:
۷)انتشارات:
۸)بخش اداری:
۲-۸)معاونت دانشجوی:
۳-۸)معاونت پژوهش:
۴-۸)معاونت اداری-مالی:
۵-۸)معاونت دانشجویی:
۶-۸)امور فنی
۳-۱)آشپزخانه:
۲)بوفه و تریا:
۳)فضای استراحت و اسکان موقت:
۴)فروشگاه:
دانشکده هنر های زیبا:(دانشگاه تهران)
بررسی دانشکده های معماری
دانشکده معماری دانشگاه ملی:
ساختمان مدرسه معماری باهاس-در(دسا)
اهمیت باهاس از نظر جنس و فن سا ختمان :
دانشکده معماری ویکتوریا :
دانشکده معماری پورتو(پر تغال):
دانشکده هنر و معماری سین سیناتی (ایالت اوهایو):

………………………………….

الگوهای استقرار درونی فضاهای دانشکده:

با توجه به ایده فضایی و سیستم آموزشی فضاهای طرح ریزی شده برای هر دانشکده به شرح زیر است:
الف)فضای آموزشی نظری
ب)فضای کمک آموزشی و آموزش عملی و پژوهشی
ج)فضای اداری و هیئت علمی
د)فضای رفاهی و فوق برنامه و خدماتی

عملکرد فضا های چهار گانه در هر دپار تمان نیاز به شرایط کالبدی ویژه ای را در طراحی می طلبد که ناشی از تفا وت در تعداد جمعیت و مبلمان و تجهیزات فنی و تا سیسات مکا نیکی می باشد.

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.