فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت تئوری بنیادی

پاورپوینت تئوری بنیادی

دسته بندیپاورپوینت
فرمت فایلppt
حجم فایل۵۷۴ کیلو بایت
تعداد صفحات۲۷
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : ۲۷ صفحه

تئوری بنیادی Grounded Theory گلاسر واستراوس(Glaser & Strauss ) برای نخستین بار ، رویکرد مفهوم سازی تئوری بنیادی (grounded theory ) را به جامعه علمی معرفی کردند.

هدف این استراتژی پررنگ کردن رویکرد استقرائی در پژوهش است.

این روش یکی از استراتژی های محوری در پژوهش های کیفی است.
از آنجائیکه پژوهش از نوع کیفی است مسئله نمی تواند در قالب متغیرهای مستقل و وابسته بیان شود و تنها سوُال اصلی پژوهش مطرح می شود.

این استراتژی در پی ایجاد تئوری از طریق داده های جمع آوری شده است، نه از طریق بررسی ادبیات پژوهش و سپس آزمون تئوری تدوین شده .

در این روش مطالعه یک پدیده اجازه می دهد در گذر گردآوری و تحلیل داده ها ، تئوری حاکم بر رفتار آن پدیده آشکار شود.

Grounded Theory روش معمول تئوری پردازی

در این روش پس از بررسی ادبیات پژوهش ، چارچوب مفهومی تدوین شده و سپس با استفاده از ابزارهایی(پرسشنامه ، مصاحبه ، مشاهده …) مدل یا تئوری اولیه مورد آزمون قرار می گیرد. روش استقرائی تئوری پردازی(تئوری بنیادی)

در این روش مدل به طور مستقیم از بطن داده ها استخراج می شود و از بررسی ادبیات پژوهش ظهور نمی کند. ارزیابی کیفیت تئوری حاصل از روش مفهوم سازی بنیادی
ترنر (Turner) جهت ارزیابی کیفیت تئوری بنیادی دو معیار را پیشنهاد می کند:

آیا مبانی تئوریکش با رویداد اجتماعی توصیفگر آن به طور تنگاتنگ تناسب دارد.
آیا برای افرادی که آشنایی محدودی با پدیده اجتماعی تحت بررسی دارند قابل درک ، روشنگرانه و صحیح به نظر می رسد. گامهای عملی تئوری پردازی به روش تئوری بنیادی گام ۱ – ابتدا سوال پژوهش مطرح می شود
مناسبترین شکل“مدیریت طراحی“ نظام اطلاعاتی در شرکت آلفا چیست ؟

گام ۲ – برای پاسخ به سوال پژوهش داده های اطلاعاتی گردآوری و تحلیل می شوند.
داده ها از منابع اطلاعاتی مختلف مانند ، مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک به دست می آید ونمونه گیری به صورت تئوریک ونه به صورت آماری انجام می شود.

نمونه ها :معاون تولید(x) ،معاون بازاریابی(y) ،معاون امور مالی(z)
گام ۳ ) فرایند کدگذاری (coding process): شکلی از تحلیل محتواست که در پی یافتن و مفهوم سازی موضوعات قابل بحثی است که در میان انبوه داده های اطلاعاتی وجود دارند ، در واقع عبارات کوتاه توصیف کننده تک تک عبارات و کلمات “کد” نامیده می شود.

کد گذاری به دو شیوه انجام می شود:
الف)کدگذاری تفضیلی جدول۱
ب)کد گذاری نکات کلیدی جدول۲ جدول ۱ – کدگذاری تفصیلی ادامه جدول ۱ – کدگذاری تفصیلی جدول ۲: نمونه هایی از نکات کلیدی کد ها از داده ها ادامه جدول ۲: نکات کلیدی کد ها از داده ها ادامه جدول ۲: نکات کلیدی کد ها از داده ها جدول ۳:شکل گیری مفاهیم از کدها گام ۴ ) شکل گیری مفاهیم (concepts): فرایند مقایسه کدها با یکدیگر برای یافتن محور مشترک منجر به شکل گیری مفاهیم از کدها می شود. شکل گیری مفهوم ۱۲ از کدهای PX10 PX27 PX10
مشکلات نیروی انسانی
مشکلات ابزار PX27
مشکلات ابزار
کنترل نوع نرم افزار مفهوم ۱۲
مشکلات مربوط به ابزار مدیریت طراحی شکل گیری مفهوم ۳ از کدهای Px2 px3 PX2
ضرورت یک سیستم مدیریت طراحی PX3
سیستم مدیریت طراحی مفهوم ۳
تایید ضرورت یک سیستم مدیریت طراحی گام ۵ ) شکل گیری مقوله ها (categories): از طریق مقایسه هر مفهوم با مفاهیم دیگر و یافتن محورهای مشترک میان آنها مقوله ها شکل می گیرد.


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

رایگان اطلاعات بیشتر