فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت بهینه سازی چند هدفه بر اساس الگوریتمهای جمعیتی

پاورپوینت بهینه سازی چند هدفه بر اساس الگوریتمهای جمعیتی

دسته بندیپاورپوینت
فرمت فایلppt
حجم فایل۲٫۳۶۲ مگا بایت
تعداد صفحات۳۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : ۳۸ صفحه

بهینه سازی چند هدفه بر اساس الگوریتمهای جمعیتی آزمایشگاه سیستمهای هوشمند ISLAB چند تعریف بهینه سازی روندی است برای یافتن و مقایسه کردن راه حلهای ممکن تا وقتی که پاسخ بهتری پیدا نشود.
پاسخ خوب یا بد با توجه به هدفی یا اهدافی مشخص تعیین می شود.
بهینه سازی چند هدفه و تک هدفه
بهینه سازی مقید و غیر مقید
آزمایشگاه سیستمهای هوشمند ISLAB سوال:کمینه ۲ تابع زیر را بیابید: آزمایشگاه سیستمهای هوشمند ISLAB راه حل پرتو ۱ / Speed Cost better better یافتن بردار x*=[x1 x2 … xr]Tبه نحوی که تعداد m قید نامساوی و p قید مساوی را به صورت زیر بر آورده کند:

و نیز بردار تابعی زیر را بهینه نماید:

که در آن برداری از متغیرهای تصمیم است. صورت مساله روشهای بهینه سازی کلاسیک غیرمقید روش گرادیان نزولی
روش نیوتن
روش شبه نیوتن

روشهای بهینه سازی کلاسیک مقید روش مجموع وزن دار شده
روش – مقید
روشهای متریک وزن دار شده
روش Benson
روش ….

مشکلات کلاسیک مقید تنها یک پاسخ پرتوی بهینه حاصل می شود.
تمام پاسخهای پرتوی بهینه قابل یافتن نیستند.
تمام روشها نیاز به دانستن اطلاعاتی بیش از صورت مساله هستند همانند وزن مناسب، پاسخ هدف، …

تقریبا تمام روشهای کلاسیک پیشنهاد تبدیل روش بهینه سازی تک هدفه به چند هدفه را دارند! روشهای بهینه سازی جمعیتی الگوریتمهایی هستند که عموما تقلیدی از اصول تکاملی EA حرکات گروهی حیوانات PSO و …. طراحی و ایجاد می شوند برای ترکیب نمودن روندهای بهینه سازی و جستجو.
به لحاظ گوناگونی روشهای جستجو و بهینه سازی از روشهای کلاسیک بهترند! GA تولید/باز تولید جمعیت
برش
جهش
انتخاب Mask: 0110011000
Parents: 1010001110 ۰۰۱۱۰۱۰۰۱۰
Offspring: 0011001010 ۱۰۱۰۰۱۰۱۱۰
Particle Swarm Optimization بررسی رفتار پرندگان بهترین تجربه حرکت ذره در راستای بهترین تجربه کل جمعیت بهترین کلی حرکت ذره در راستای بهترین تجربه خود حرکت ذره در راستای قبلی حرکت جدید چگونگی حرکات ذرات ؟ بهترین محلی حرکت ذره در راستای بهترین تجربه همسایگان (محلی) همسایگان ۱ ۷ ۹ ۵ ۶ ۸ ۴ ۳ ۲ تنظیم سرعت ذرات c1 & c2 ضرایب مثبت Inertia Weight : Clerc and Kennedy 2002

MultiObjective Optimization بهینه سازی چند هدفه مجموعه پرتو بهینه
بردار تصمیم x1 متعلق به مجموعه مجاز F یک پاسخ پرتو بهینه است، اگر بردار تصمیم دیگری مانند x2 متعلق به مجموعه مجاز F وجود نداشته باشد که بر آن غلبه کند.
ارزیابی به منظور بررسی روش مطرح شده، از توابع استاندارد ZDT1~ZDT4 استفاده گردیده است . تابع ZDT1 دارای جبهه پرِتو مقعر، تابع ZDT2 دارای جبهه پرِتو محدب، تابع ZDT3 دارای جبهه پرِتو گسسته و تابع ZDT4 یک مساله مالتی مدال می باشد که به علت داشتن تعداد ۲۱۹ پرِتو محلی، دست یابی به جبهه اصلی برای بسیاری از الگوریتمها دشوار می باشد. فرم ریاضی و شکل جبهه پرتو این توابع به شرح زیر می باشد که در تمامی آنها مقدار جبهه پرِتو با قرار دادن حاصل می گردد : توابع تست ۱ توابع تست ۲ توابع تست ۳ ارزیابی (GD) Generational Distance: این مفهوم به عنوان معیاری برای اندازه گیری میزان نزدیکی پاسخهای غیر مغلوب یافته شده توسط الگوریتم به جبهه پرِتو حقیقی استفاده می شود و به صورت زیر تعریف می گردد:

که در آن m تعداد پاسخهای یافت شده غیر مغلوب در مجموع پاسخ نهایی بوده و di فاصله اقلیدسی میان هر کدام از این اعضا و نزدیکترین عضو از مجموعه پرِتو حقیقی می باشد که در فضای هدف اندازه گیری می شود. ارزیابی Spread: این مفهوم به عنوان معیاری برای اندازه گیری پراکندگی پاسخهای غیر مغلوب یافت شده توسط الگوریتم در طول جبهه پرِتو معرفی شده و به صورت زیر تعریف می گردد:

که در آن di هر نوع فاصله (اقلیدسی، منهتن و …) میان پاسخهای همسایه بوده و مقدار d میانگین این فواصل می باشد و dem فاصله میان پاسخهای نهایی P* و Q در طول m ام تابع هدف می باشد که در آن P* مجموعه ای شامل ۵۰۰ نقطه می باشند که به طور …


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.