فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت بررسی مدیریت تشکیلات کارگاهی اسکریپر – 40 اسلاید

پاورپوینت بررسی مدیریت تشکیلات کارگاهی اسکریپر – 40 اسلاید

پاورپوینت بررسی مدیریت تشکیلات کارگاهی اسکریپر - 40 اسلاید 1
پاورپوینت بررسی مدیریت تشکیلات کارگاهی اسکریپر – 40 اسلاید فهرست مطالبPadfoot  &  Sheepfoot   Roollersغلتکهای  پاچه فیلی و پاچه بزی آشنایی غلتکهانیروهای ضربه و ارتعاش انواع غلتک صفحه ای و یا کفشک ارتعاشی خود محرکصفحه ای ارتعاشی (ویبراتوری) با محرک دستیمتراکم کننده دستیغلتکهای ارتعاشی ( ویبراتور)  شامل :غلتکهای فرو رونده تاریخچه  غلتکها انواع دیگری از قدیمی ترین غلتکهای بخارتفاوت غلتک پاچه بزی  و  پاچه فیلی غلتک پاچه بزیتفاوت غلتک پاچه بزی  و  پاچه فیلیشماتیک غلتک پاچه بزی با زایده های باریک غلتک پاچه بزی در حال کمپکت زباله های شهریغلتک های پاچه فیلیغلتک پاچه فیلیغلتک پاچه فیلی در حال کمپکت بستر جادهنحوه کار این غلتکاندازه ها    و   مقاطع شماتیک غلتک پاچه فیلی با زایده های پهنانواع  و مصارف دیگرغلتک تک پره کوچکغلتک کنترلیTrench / Padfoot Roller نکاتی در مورد کار با غلتک و….منابع …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.