فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت -بررسی تاثیر تجربه حرکتی بر توانایی چرخش ذهنی در تمرینات گروهی و انفرادی دانش آموزان دختر مقطعه متوسطه

پاورپوینت -بررسی تاثیر تجربه حرکتی بر توانایی چرخش ذهنی در تمرینات گروهی و انفرادی دانش آموزان دختر مقطعه متوسطه

پاورپوینت -بررسی تاثیر تجربه حرکتی بر توانایی چرخش ذهنی در تمرینات گروهی و انفرادی دانش آموزان دختر مقطعه متوسطه 1
این فایل شامل 18 اسلاید زیبا و مطالب زیر می باشد  دریافت حسی و ادراک، فرایندهای پیچیده ای هستند که در جریان مستمر رفتار فرد اتفاق افتاده و منجر به افزایش توانایی های شناختی از جمله حافظه و استدلال می گردند. فعالیت های حسی-حرکتی که در نتیجه تعامل احساس و ادراک رخ داده به عنوان یک مرجع در تشخیص ابعاد بدن و جابجایی آن در محیط و نهایتا جهت یابی فضایی موثر می باشد …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.