فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت بررسی ارتباط بین نقدینگی، چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران – ۳۲ اسلاید

پاورپوینت بررسی ارتباط بین نقدینگی، چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوري در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران – 32 اسلاید

پاورپوینت بررسی ارتباط بین نقدینگی، چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - ۳۲ اسلاید 1
پاورپوینت بررسی ارتباط بین نقدینگی، چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوري در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران – 32 اسلاید پاورپوینت بررسی ارتباط بین نقدینگی، چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوري در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران – 32 اسلاید پاورپوینت بررسی ارتباط بین نقدینگی، چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوري در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران – 32 اسلاید پاورپوینت بررسی ارتباط بین نقدینگی، چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوري در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران – 32 اسلاید } پیشنهادات پژوهش های آتی } 1 ) تمرکز روی نحوه تامین مالی سرمایه در گردش و اینکه شرکت ­ ها چگونه می توانند سرمایه و نقدینگی شان را بهینه کنند. } 2)  یکی از جنبه هایی که در این تحقیق به آن پرداخته نشده، مطالعه شرکتهای غیر بورسی خصوصا شرکتهای خانوادگی است. شرکتهای پذیرفته شده در بورس که تحت نظارت سهامداران قرار دارند، ساختار مالکیتی موثری دارند به طوری که آنها را تشویق به بهبود کارایی عملیاتشان می کند. ولی شرکتهای غیر بورسی از جمله شرکتهای خانوادگی ممکن است اشکال …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.