فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت بازارهای پولی و مالی – ۶۰ اسلاید

پاورپوینت بازارهای پولی و مالی – 60 اسلاید

پاورپوینت بازارهای پولی و مالی - ۶۰ اسلاید 1
پاورپوینت بازارهای پولی و مالی – 60 اسلاید پاورپوینت بازارهای پولی و مالی – 60 اسلاید پاورپوینت بازارهای پولی و مالی – 60 اسلاید پاورپوینت بازارهای پولی و مالی – 60 اسلاید پاورپوینت بازارهای پولی و مالی – 60 اسلاید — انواع موسسات كارگزاري — گروه اول، فقط در زمينه خريد و فروش سهام موجود در بازار فعاليت مي‌كنند و كارمزد دريافت مي‌نمايند — گروه دوم، بيشتر در زمينه سهامي فعاليت مي‌كنند كه براي اولين بار منتشر مي‌شوند و مقدار كمي هم در زمينه خريد و فروش سهام براي مشتريان فعاليت مي‌كنند. — گروه سوم در امر خريد و فروش سهام شركتهاي كوچك و م حلي و سهامي كه براي نخستين بار منتشر مي‌شوند، فعاليت مي‌كنند — گروه چهارم، كارگزاراني هستند كه تنها در بازارهاي خارج از بورس يا در زمينه اوراق بهادار دولتي فعاليت مي‌كنند. پاورپوینت بازارهای پولی و مالی – 60 اسلاید پاورپوینت بازارهای پولی و مالی – 60 اسلاید — گروه پنجم، كارگزاراني هستند كه علاوه بر خريد و فروش سهام موجود در بازار، در زمينه سهام جديد شركتها نيز فعاليت مي‌كنند و همچ …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.