فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت ایمنی سلولی cell Mediated Immunity (CMI)

پاورپوینت ایمنی سلولی cell Mediated Immunity (CMI)

دسته بندیپاورپوینت
فرمت فایلppt
حجم فایل۴٫۳۱۶ مگا بایت
تعداد صفحات۴۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : ۴۵ صفحه

ایمنی سلولی cell Mediated Immunity (CMI) 2

در این جلسه خواهید آموخت: نحوه شناخت آنتی ژن توسط سلول T
مراحل پاسخ ایمنی سلولی
مکانیسمهای اجرایی ایمنی سلولی
۳ سیستم ایمنی اختصاصی هومورال:
مسئول مقابله با میکروبهای خارج سلولی و سمومی است که آنتی بادیها به آنها دسترسی دارند.
سلولی:
ایمنی با واسطه سلولی مکانیزم دفاعی علیه میکروبهای داخل سلولی است.
ایمنی سلولی در دفاع ضد توموری، رد پیوند و خود ایمنی نیز نقش دارد.
۴ ویژگیهای شناخت آنتی ژن توسط سلول T اکثر سلولهای T تنها قادر به شناخت آنتی ژنهای پپتیدی هستند.
آنتی ژن بایستی توسط یک سلول،به سلول T معرفی شود.
سلولهای T آنتی ژنهای پپتیدی را به همراه MHC خود فرد تشخیص می دهند.
سلولهای CD4+ helper T پپتیدهای متصل به MHC-II را شناسایی می کنند.
سلولهای cytotoxic T CD8+ پپتیدهای متصل به MHC-I را شناسایی می کنند.

۵ مراحل پاسخ ایمنی سلولی
تبدیل سلول T بکر به سلول اجرایی
مهاجرت سلولT به محل آنتی ژن
کمک به حذف آنتی ژن
ترشح سایتوکاین
کشتن مستقیم سلولهای آلوده ۶ پاسخ ایمنی اختصاصی در چه مکانهایی آغاز می شود؟ اعضا لنفاوی ثانویه

غدد لنفاوی

طحال

بافت لنفاوی مخاطی ۷ چگونه آنتی ژن به بافتهای لنفاوی ثانویه می رسد؟ ۸ سلولهای دندریتیک مهمترین سلولهای معرفی کننده آنتی ژن به لنفوسیت T بکر می باشند. ۹ ویژگیهای یک APC چیست؟ قابلیت پردازش و ارائه آنتی ژن به سلول T را دارد.
قادر به ارائه کمک محرکها است. ۱۰ مهمترین سلولهای معرفی کننده آنتی ژن APC سلول دندریتیک
ماکروفاژ
سلولB 11 سلول دندریتیک در کجاها یافت می شود؟ بافتهای لنفاوی
خون
اپی تلیوم
در اینترستیشیم اکثر بافتهای بدن ۱۲ چگونه آنتی ژن به سلول T ارائه می شود؟ ۱۳ معرفی آنتی ژن خارج سلولی ۱۴ معرفی آنتی ژن سیتوزولی ۱۵ سیناپس ایمونولوژیک بین سلول T و سلول معرفی کننده آنتی ژن برقرار می شود.
اجزاء سیناپس ایمونولوژیک:
سمت سلول معرفی کننده آنتی ژن: MHCI یا MHCII، ملکول کمک محرک ، لیگاند ملکولهای چسبندگی
سمت سلول T: CD4 TCR یا CD8، پذیرنده ملکول کمک محرک ، ملکولهای چسبندگی ۱۶ سیناپس ایمونولوژیک ۱۷ TCR Complex 18 اثرات شناسایی آنتی ژن توسط سلول T فعال شدن
تکثیر
تمایز
فعالیت اجرایی ۱۹ دندانپزشک خیابانی در هند ۲۰ مهاجرت سلولهای T به محل آنتی ژن ایمنی ذاتی باعث فعال شدن اندوتلیوم ناحیه عفونت می گردد.
سلکتینهای اندوتلیال
لیگاندهای اینتگرینی
سلولهای ایمنی ذاتی کموکاین نیز ترشح می کنند.
سلول T فعال نیز واجد اینتگرین، لیگاند سلکتین، و رسپتور کموکاینی می باشند.
مجموع عوامل فوق باعث مهاجرت موثر سلولهای T به ناحیه عفونت می گردد.
سلولهای T با ورود به محل عفونت باعث حذف آنتی ژن می شود. ۲۱ مهاجرت سلولهای T به محل آنتی ژن ۲۲ نقش های اجرایی سلول T تولید سایتوکاین
فعالیت مستقیم سیتوتوکسیک
فعال نمودن مستقیم ماکروفاژها
فعال نمودن سلول B از طریق تماس مستقیم ۲۳ ایمنی سلولی علیه میکروبهایی که توسط ماکروفاژ بلعیده شده اند. ۲۴ بچه یوز پلنگ ایرانی در مجارستان ۲۵ سلول CD4+ اجرایی به دو زیرمجموعه Th1 و Th2 متمایز می شوند. ۲۶ تفاوتTh1 و Th2 سایتوکاین های ترشحی
بروز رسپتورهای سایتوکاینی
بروز ملکولهای چسبان ۲۷ چگونه یک سلول Th0به Th1یا Th2تبدیل می شود؟ سایتوکاینهای مترشحه از ایمنی ذاتی مانند IL12 IL-18 IFNsI وIFNγ نقش مهمی در تمایز Th0به Th1دارند.
تحریک مزمن TCR در غیاب سایتوکاینهای التهابی و همچنین وجود IL-4 در آلرژیها و عفونتهای انگلی کرمی نقش مهمی در تمایز Th0به Th2 دارد. ۲۸ دیگر عوامل تبدیل TH0 به TH1یا TH2 دوز آنتی ژن و همراه بودن با ادجوان
زیر مجموعه سلول دندریتیک
ژنتیک فرد ۲۹ مهمترین سایتوکاینهای ترشحی توسط سلول Th1
IFNγ IL-2
مهمترین سایتوکاینهای ترشحی توسط سلول Th2
IL-4 IL-5 IL-10 IL-13 IL-14
30 چگونه سلول H1 Tماکروفاژ را فعال می کند؟ با ترشح سایتوکاین
واکنش CD-40L با CD-40 31 چگونه سلول TH1 ماکروفاژ را فعال می کند؟ ۳۲ ماکروفاژهای فعال با تولید گونه های فعال اکسیژن،اکسید نیتریک و آنزیمهای لیزوزومال میکروبهای فاگوسیت شده را از بین می برند.


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.